Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Leo en de Partij voor de Virussen (1)

Gepubliceerd op 11-10-2021 en laatst gewijzigd op 11-10-2021

Hoe de Partij voor de Dieren zieltjes probeert te winnen onder antivaxxers

Nu de Partij voor de Dieren in de bres is gesprongen voor restaurant Waku Waku omdat dat weigerde zijn klanten te controleren op de coronapas, is het hoog tijd eens te kijken hoe in het algemeen deze partij staat tegenover vaccineren.

Dit is de eerste van drie blogposts waarin we kijken naar de opvattingen van partijprominent Leo de Groot — fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad, 13de op de lijst voor Provinciale Staten Gelderland in 2019, en 8ste op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 — en hoe de partij daarop reageert.

Discussie met Leo de Groot, 21 april 2019

Op paaszaterdag 21 april 2019 trof ik Leo de Groot voor het eerst in een Facebook-discussie. De discussie is inmiddels verdwenen: hij vond plaats onder een post van ene Kim Jessen die een paar dagen later die post verwijderde. Ik heb screenshots gemaakt en bewaard. Leo reageerde op een reactie van wijlen Laurette Koop, die stelde dat doormaken van mazelen het immuunsysteem ondermijnt (en daardoor een grotere kans geeft aan opportunistische infecties). Leo’s reactie sloeg in het geheel niet op die stelling, maar zette de toon voor allerlei complotdenken.

De gehele draad, 44 screenshots:

Deze draad staat bol van de antivax-uitlatingen van Leo de Groot.

Leo’s antivax-uitlatingen in zijn eerste reactie

Leo’s openingsreactie staat al bol met antivax-opmerkingen:

De meeste mazelendoden sterven gewoon door bacteriële besmetting

Leo “vergeet” dat zonder de mazeleninfectie, die bacteriële besmetting geen kans gehad had

Ook onder die orthodoxe Joden in de VS nu en alle mazelengevallen in Nederland van de laatste 15 jaar zijn geen(!) dodelijke slachtoffers te betreuren.

Afgezien van dat er wel 1 dodelijk slachtoffer in Nederland gevallen is in 2013: zolang er niemand doodgaat vindt Leo het niet erg dat er hele volksstammen ernstig ziek worden?

Sinds we zijn gaan vaccineren is het aantal mensen met een kwakkelend immuunsysteem gigantisch gestegen.

Onzin, we zijn in 1952 al gaan vaccineren (tegen DKTP) of in 1830 (tegen pokken) als je wilt. De stijging in aantal mensen met allergieën is veel recenter.

[…] de veiligheid van vaccinaties is onzeker en langetermijngevolgen zijn niet onderzocht.

Dat eerste verzint hij, en dat tweede… daar hebben we de mythische boeman weer.

Aan de andere kant wordt het belang overdreven.

Want zieke en dode kindertjes is zo leuk, he, Leo?

Voorlopig steun ik de antivaccinatie-beweging, omdat aan die kant het grote onrecht zit.

Welk groot onrecht, Leo? Het “onrecht” om niet zomaar bijwerkingen te mogen bedenken, zoals autisme na BMR?

Leo en aluminium

Een speciale plaats verdienen Leo’s opmerkingen over aluminium. Hij begint hier al over in zijn eerste reactie:

Bij diverse autopsies worden hoge concentraties alluminium gevonden in de hersenen.

Er wordt bij autopsieën helemaal niet gekeken naar concentraties aluminium. Het leidt al bij deze eerste opmerking weinig twijfel dat Leo hier refereert naar een artikel van Christopher Exley, Aluminium in brain tissue in autism.

Leo beweert dat hij een link heeft voor die bewering, maar het is nogal een bevalling die uit hem te krijgen. Als ik aandring na het zoveelste epistel dat hij schrijft over iets anders, heet het dat ik zit te “drammen”.

Na een paar uur plaatst Walter een reactie met de debunk van Exley’s artikel door Orac (David Gorski).

Een uur later komt Leo met de bewering:

Ik claim overigens niets ten aanzien van Aluminium. Ik noemde het maar.

Jawel, Leo, je had wel degelijk iets beweerd. Vervolgens roept hij:

WHO volgt, onderstaand onderzoek zal wel nep zijn, maar dat hoor ik graag van jullie.

en komt Leo met de link naar het artikel van Exley. Die link naar de WHO komt er nooit, want die is er niet, dat heeft Leo uit zijn duim gezogen.

Het interessante hieraan is overigens dat de discussie begon over mazelen. In het mazelenvaccin zit — omdat het uit levend-verzwakt virus bestaat — geen adjuvans en dus geen aluminiumverbinding.

Leo’s antivax-uitlatingen in zijn vervolgreacties

Overigens haal ik al mijn informatie uit wetenschappelijke documentatie, WHO-rapporten, CBS-statistieken, Lareb-database etc.

Die moet u onthouden voor het vervolg.

Over Lyme:

Het aantal besmettingen neemt toe, het aantal ziektegevallen ook, maar meer dan alleen daardoor verklaard kan worden. De enige verklaring daarvoor is dat mensen er vatbaarder voor zijn, ofwel hun immuunsysteem in mindere mate in staat is om een besmetting van de bacterie terug te slaan.

Ja hoor, Leo, alléén bij Lyme zouden er verhoudingsgewijs meer ziektegevallen zijn. Heb je een dikke duim?

Er is geen bewijs dat auto-immuunziektes worden veroorzaakt door vaccinaties en dat beweer ik ook niet. […] Ik wil dus bewijs zien dat vaccinaties geen immuunproblemen kunnen veroorzaken.

Kunt u die logica volgen, beste lezer? Ik niet, als wiskundige verbaas ik mij elke keer weer over zulke staaltjes.

Je wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld zodra je maar enige kritiek uit op de vaccinatieprogramma’s.

Leo weet het verschil kennelijk niet tussen “kritiek” en “complotdenken”.

Vragen waarom we in Nederland op jongere leeftijd dan elders (mogen) vaccineren

Dat heeft Leo helemaal uit zijn duim gezogen; in de VS bijvoorbeeld worden pasgeboren baby’s al ingeënt tegen hepatitis-B.

Ik heb wel 50 onbeantwoorde vragen

Hebt u vragen zien langskomen van Leo? Ik niet, alleen maar ongefundeerde beweringen. En als je vraagt naar de bronnen waar Leo de Groot zich op baseert, kun je wachten tot je een ons weegt.

Mensen die geen antistoffen kunnen aanmaken wegens ‘een ziekte’ waarvan men hooguit uit een statistisch onderzoek een genetische factor kunnen herleiden, die krijgen mazelen, genezen zonder antilichamen aan te maken en zijn vervolgens hun leven lang immuun.

Leo heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Hij heeft het (kennelijk) over X-linked agammaglobulinemie. De genetische factor is nogal duidelijk, en de mensen die dat hebben krijgen wel degelijk regelmatig injecties met antistoffen om te overleven.

Het feit dat vaccinaties bij meer kinderen voor slechte reacties zorgen dan wordt erkend. Lareb neemt de consensus voor lief dat doodsoorzaak na vaccinatie niet kan worden vastgesteld. Ondanks dat die meldingen vaker komen dan puur statistisch te verklaren is.

Gemiddeld komen er elk jaar bij het Lareb 3 meldingen binnen van dood na vaccinatie, en die worden allemaal onderzocht. Als elk overlijden binnen 24 uur na een vaccinatie gemeld zou worden, zouden er meer dan 40 meldingen per jaar zijn. Leo zuigt weer wat uit zijn duim.

Waar kan ik statistieken vinden die aantonen dat gevaccineerde kinderen niet ongezonder zijn dan ongevaccineerde kinderen (en dan niet 1 ziekte noemen waarvoor dat cherrypickonderzoek door farmaceuten is aangezwengeld)

Gooi er maar een complot tegenaan, Leo. Het zijn juist antivaxxers die altijd roepen dat ziekte X of Y door vaccinatie komt. Waar komt dat “cherrypicken” vandaan, denk je? En heb je nooit gehoord van de Duitse KIGGS-studie ?

Hoe ‘het immuunsysteem’ precies werkt is nog niet eens bekend.

Misschien moet Leo eens een tekstboek over immunologie kopen?

kinkhoest is niet zo’n vreselijke ziekte, maar wel voor hele jonge kinderen, omdat hun longen nog erg kwetsbaar zijn.

Ach ja, Leo, een paar maanden hoesten van de kinkhoest is helemaal niet erg, he? En nee, het gaat niet over de kwetsbare longen maar omdat jonge kinderen nogal eens het slijm niet weggehoest krijgen.

Deze kinderen hadden altijd bescherming via hun moeder, maar nu de moeders allemaal gevaccineerd zijn en de ziekte niet meer door iedereen vaker opgepikt wordt, krijgen zuigelingen niet meer automatisch de bescherming mee.

Oh ja, Leo’s oplossing om zuigelingen tegen kinkhoest te beschermen is dat iedereen regelmatig kinkhoest krijgt. Wat een ziekmaker is Leo de Groot. Overigens stierven zuigelingen honderd jaar geleden, vóór vaccinatie tegen kinkhoest, ook bij bosjes aan kinkhoest, dus zijn argument is weer eens uit de duim gezogen.

Leo de wetenschapsontkenner

Op het eind gaat Leo helemaal los met complottheorieën over wetenschap:

de meeste wetenschappers die onderzoek doen, doen dat selectief. Je hebt een hypothese en die probeer je te verklaren. De meeste onderzoekers shoppen dus vrolijk raak in allerlei data,

Nog erger, de hele mensheid moet het ontgelden:

De meeste mensen zijn leugenaars, de vraag is wat voor baat wetenschappers hebben bij die leugens.

En het gebruikelijke Big Pharma-complot:

Aangezien de farmceuten (sic) hun eigen onderzoeken financieren ben ik geneigs die onderzoeken eerder in twijfel te trekken.

Goh ja, een farmaceut financiert zelf de onderzoeken om zijn medicijnen toegelaten te krijgen. Zou Leo dat argument ook in stelling brengen bij “gewone” medicijnen, of alleen bij vaccins?

Net als ikzelf geen enkel belang (behalve als ik hoop dat de gewone ziektes weer terugkomen) heb bij het betwijfelen van de veiligheid van vaccins, ik weet dat mijn motief om de materie in te duiken zuiver is.

Wat zou Leo onder die “gewone ziektes” scharen die hij zo graag terug ziet komen? Mazelen? Polio? Pokken? Tuberculose? Zijn motief zal waarschijnlijk voortkomen uit een gebrek aan begrip, dat correlatie niet altijd causatie is.

Ik vraag nog maar eens, wie van jullie haalden zijn boosters, en waarom zou een ongevaccineerd kijd een groter risico op besmetting van anderen vormen dan de ouders van dat kind zelf, het personeel van het KDV of voor mijn part de bakker?

Omdat voor verreweg de meeste vaccinaties geen boosters nodig of nuttig zijn omdat ze levenslang werken, Leo. Kinkhoest is de uitzondering, niet de regel.

Ik heb tijdens mijn studies menig ‘wetenschapper’ gezien die zich angstvallig aan dogma’s vasthielden

Daar gaat Leo weer met wetenschappers zwartmaken. Leo zelf heeft psychologie aan de Radboud Universiteit gestudeerd en daarna lerarenopleiding scheikunde aan de HAN. Hij zegt er op LinkedIn, of in dit draadje, nergens bij dat hij die studies ook afgemaakt heeft.

Dus, blijf maar hakken op onderzoeken. Ik en jullie kunnen de waarde daarvan niet toetsen.

Jij misschien niet, Leo, maar anderen kunnen wel aan de hand van het artikel een onderzoek in ieder geval methodologisch toetsen.

Ik stel normale vragen en krijg geen antwoord.

Dat heten geen “normale vragen”, Leo, dat heet “Just Asking Questions“: het stellen van suggestieve vragen.

Ik heb dit onderzoek net opgezocht, ik heb geen idee dat dit van de knakker is die je net noemde.

Werkelijk, Leo, je zoekt een onderzoek op en je post het hier zonder even naar de auteur(s) te kijken?

Als je onderzoek hebt dat uitsluit dat vaccinaties blijvende schade kunnen veroorzaken dan zie ik ze graag.

Nu probeert Leo nog het gambiet van “vaccins moeten perfect zijn”. Eist hij dat ook van de autogordels? Wat doet hij dan als planner bij de ANWB?

Blijkbaar wordt er hier aan mijn oprechtheid getwijfeld.

Ik vermoed zo dat de lezer ook wel inmiddels een oordeel heeft over de (on)oprechtheid van Leo.

Dat zegt genoeg ovet hoe jullie zelf in elkaar zitten denk ik. Zeker betaald door de Farmaceutische industrie met die riedeltjes en van alles leugens noemen.

Een Big Pharma-complot is Leo niet genoeg, hij beschuldigt nu zijn gesprekspartners ervan betaald te worden. Dit is behoorlijk grof, en noch Leo, noch de Partij voor de Dieren, heeft hier ooit zijn excuses voor aangeboden.

Ik weet dat de risico’s van ziektes overdreven worden en dat de bijwerkingen niet graag worden opgenomen door Lareb.

Leo “weet” meer dan de wetenschappers die dit professioneel bestuderen en deelt nog een sneer uit naar het Bijwerkingencentrum Lareb.

Wrl knap dat je zoveel weet. Zeker professioneel vaccinatiebepleiter.

Nog een persoonlijke belediging.

Het risico op en van al die ziektes wordt overdreven en de bijwerkingen voor een deel bewust genegeerd. Als je zelf bij Lareb melding doet en zonder enige navraag te doen je melding wordt genegeerd, dan zegt dat iets.

Leo “weet” weer meer dan professionals, en is kennelijk gefrustreerd dat zijn eigen verhaal niet als bijwerking wordt erkend. Ongeveer 80% van de meldingen bij het Lareb komt van patiënten of ouders en niet van zorgpersoneel; dat geeft al aan hoe Leo weer uit zijn nek kletst.

Balans

Dat Leo de Groot een onverbeterlijke antivaxxer is, is wel duidelijk uit de bovenstaande citaten. Het gaat nog erger dan dat, want Leo wil graag dat “de gewone ziektes” terugkeren. Leo is er kennelijk dol op als mensen ziek zijn.

De reactie van de Partij voor de Dieren

Toen ik de Partij voor de Dieren hierop aansprak middels een openbare Facebook-post en een persoonlijk bericht, was hun eerste reactie dat ze de link zogenaamd niet konden lezen en dat ik het partijprogramma moest lezen:

Het partijstandpunt

Het partijprogramma van de Partij voor de Dieren is behoorlijk dubbelzinnig op dit punt:

De Partij voor de Dieren is tegen verplicht vaccineren. Ieder mens heeft het recht om zelf te beschikken over zijn of haar lichaam en daarmee ook het recht om af te zien van inenting voor zichzelf of zijn/haar minderjarige kinderen. Ook moet er geen vaccinatieplicht opgelegd kunnen worden vanuit de Europese Unie.

Tegelijk is de Partij voor de Dieren van mening dat het tevens tot de vrijheid van een kinderdagverblijf moet behoren om kinderen te kunnen weigeren die een aantoonbaar risico zouden kunnen vormen voor de gezondheid van andere kinderen in de opvang, op basis van objectief vast te stellen minimale eisen van vaccinatie.

Er wordt heel hard benadrukt dat er géén vaccinatieplicht moet komen. Daarna volgt een paragraaf over kinderdagverblijven, die het heeft over “kinderen […] die een aantoonbaar risico zouden kunnen vormen”. Met die twee hulpwerkwoorden is die frase zo zacht als boter. Een antivaxxer zou dat zonder met zijn ogen te knipperen kunnen opschrijven. Er staat werkelijk nergens in deze paragraaf dat de PvdD van mening is dat vaccinaties effectief en veilig zijn, of dat ze zich uitspreken tegen antivax-fabeltjes. Die omissies zijn even veelzeggend als wat er wel staat.

Poging twee

Ik heb nog maar een Facebook-post geschreven en per PB een WeTransfer-link gestuurd. Daarop kwam het antwoord:

Uitgeschreven:

Hoi, We hebben de screenshots gelezen. Hij is niet tegen vaccineren en erkent de werking ervan. Hij stelt kritische vragen, iets wat iedereen mag doen.

Na de opsomming hierboven van wat er allemaal mis is met Leo’s beweringen is dat een erg incompleet antwoord. Doorvragen daarover leidt niet tot meer toelichting.

Balans

De Partij voor de Dieren vindt het kennelijk belangrijker om antivaxxers, en in het bijzonder hun oudgediende Leo de Groot, te vriend te houden, dan de wetenschap te volgen en uit te spreken dat vaccinaties werken en veilig zijn.

In deel 2 zien we Leo in actie in de Facebook-groep van VaccinVrij.

Eén gedachte over “Leo en de Partij voor de Virussen (1)

  1. “Goh ja, een farmaceut financiert zelf de onderzoeken om zijn medicijnen toegelaten te krijgen.”
    Dit is inderdaad een veel gehoord en – als je er even over nadenkt – ronduit bizar argument van antivaxxers en alternatief gelovigen.
    Want wie anders zou die (peperdure) onderzoeken moeten financieren? De staat? Of wellicht wil onze Leo zelf de miljoenen euro’s per klinisch onderzoek bijeen brengen?
    Het is heel simpel: wie iets op de markt wil brengen, moet zelf aantonen dat het a) veilig is en b) werkt. Hierbij gelden bijzonder strenge eisen en richtlijnen, juist om te voorkomen dat men de kluit belazert uit winstbejag, luiheid of haast. Wie hierbij op fraude betrapt wordt, krijgt boetes die kunnen oplopen tot honderden miljoenen of meer.

    Ironisch genoeg is één groep geheel vrijgesteld van al deze verplichtingen en sancties: het kwakzalversgilde, waaronder homeopaten en natuur’genezers’ die allerhande schudwatertjes, suikerkorrels, kruiden, vitaminepillen en andere supplementen pushen omdat ze claimen dat ze daarmee mensen kunnen genezen van kwalen. Zij hoeven niet aan te tonen dat hun beweringen kloppen en dat hun producten iets doen, of zelfs maar veilig zijn. Laten dit nu net de lievelingen zijn van antivaxxers …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *