Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Desinformatie van Huisartsenpraktijk Voorpoort

Gepubliceerd op 17-05-2021 en laatst gewijzigd op 05-09-2021

In deze blogpost neem ik de informatiepagina van huisartsenpraktijk Voorpoort uit Vollenhove onder de loupe

Deze huisartsenpraktijk, bestaande uit huisarts mw. P.J.J. Baaten en waarnemend huisarts dhr. R. Slegt, heeft ook een informatiepagina ingericht op hun website. Daar valt het nodige op aan te merken.

Bij de meeste vaccins die gebruikt worden is er al vele jaren ervaring en kennen we de voor- en nadelen.

Dit klinkt als een smoes om het gebruik van een vaccin zo lang mogelijk uit te stellen. De gezondheidsautoriteiten hebben echter al eisen gesteld aan hoe uitgebreid een vaccin getest moet worden voordat het op de markt mag komen. Daarenboven zijn deze vaccins massaal in de praktijk toegepast. Alleen al in de VS zijn meer dan 200 miljoen mensen ingeënt. De meeste medicijnen kunnen daar niet aan tippen.

Bij de coronavaccins Pfizer/ BioNTech (Comirnaty), Moderna, Astra Zeneca (vaxzevria) en Janssen, die nu beschikbaar zijn is dit anders. Deze vaccins zijn gebaseerd op nieuwe technologie dat nog niet eerder is toegepast. Het gaat hier om zogenaamde mRNA vaccins. 

Dit is onjuist. Alleen de vaccins van Pfizer/BiNTech en Moderne zijn mRNA-vaccins. De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn vectorvaccins op basis van adenovirussen. De claim dat dit “nieuwe technologie” is, is misleidend. Er is al 20 jaar onderzoek naar mRNA-vaccins en nog langer naar vectorvaccins.

Een stukje genetische code van het virus wordt na injectie opgenomen door de lichaamscellen, zodat deze cellen geprogrammeerd worden om zelf viruseiwitten aan te maken. 

De huisarts doet hier haar best om het zo dik mogelijk aan te zetten. “Geprogrammeerd” klinkt alsof dit definitief is. In werkelijkheid leeft het mRNA in de vaccins dat zorgt voor de productie van het spike-eiwit nog geen dag.

Het afweersysteem herkent deze eiwitten als “indringer” en leert zo ook het virus herkennen.

En zo werkt elk vaccin; dat had de huisarts er wel bij mogen zeggen. Nu klinkt het alsof het iets bijzonders is.

Het vaccin van Janssen is werkt iets anders. Hierbij wordt een stukje DNA code gebruikt ipv m-RNA. 

Dat werkt behoorlijk anders: hier is het gen voor het spike-eiwit geïntegreerd in het DNA van een adenovirus (dat is inderdaad een DNA-virus) die vervolgens daardoor het spike-eiwit aanmaakt. En datzelfde geldt voor het vaccin van AstraZeneca, wat ze verzuimd heeft te vermelden.

Wat ze ook verzuimd heeft te vermelden, is dat de techniek van vectorvaccins, zoals bij Janssen en AstraZeneca, al eerder in de praktijk is toegepast bij twee ebolavaccins.

De onderzoeken van Pfizer, Morderna, Astra Zeneca  en Janssen zijn niet afgerond en lopen nog zeker 2 jaar door. Het vaccin is momenteel in de onderzoeksfase. 

De huisarts vermijdt hier het woord “experimenteel”, maar de inhoud is daarom niet minder misleidend. De voorwaardelijke toelating is met name voorwaardelijk omdat de EMA wil weten hoe lang de vaccins effectief zijn, niet omdat ze twijfelt aan de veiligheid. Zie voor een uitgebreidere bespreking mijn eerdere blogpost.

Op dit moment is er weinig ervaring met het vaccin.

Je moet het maar met droge ogen durven beweren. De hele (westerse) wereld is in een razend tempo bezig de gehele bevolking te vaccineren. Honderden miljoenen doses vaccin zijn toegediend, maar volgens huisarts Baaten is er “weinig ervaring” met deze vaccins.

Het is overigens ergerlijk dat Baaten het in het gehele stuk steeds over “het vaccin” heeft terwijl het om vier verschillende vaccins gaan met lichtelijk andere eigenschappen.

De lange termijn effecten kennen we niet. De medische vakgroepen geven aan dat het veilig is.

Door te klagen over lange-termijneffecten laadt Baaten de verdenking op zich een antivaxxer te zijn. Er is geen enkel redelijk mechanisme hoe een vaccin een lange-termijneffect kan hebben, en dat is er ook nooit geweest bij enig eerder vaccin.

Echter er is nog veel onduidelijk en moet nog onderzocht worden. Er is niet gekeken of het vaccin inderdaad sterfte of ziekenhuisopnames voorkomt, of dat de besmettelijkheid verdwijnt na vaccinatie.

Zowel de fase 3 trials als de praktijkervaring laat zien dat alle vier de vaccins zeer succesvol zijn tegen ziekenhuisopname en tegen sterfte. Van Pfizer/BioNTech en van Moderna zijn er ook al onderzoeken die laten zien dat deze vaccins ook infectie en transmissie in hoge mate tegengaan.

Wat is nog onbekend

Van de opsomming onder dit kopje behandel ik alleen de punten die nog niet aan de orde geweest zijn.

Het is niet bekend hoelang het vaccin werkzaam is. Tot nu toe lijkt het in ieder geval te gaan om een periode van tenminste 2 maanden. Er zijn 2 vaccins nodig.

Het is nogal een open deur dat dat nog niet bekend is. Dat is ook de hoofdreden dat deze vaccins een conditionele toelating hebben gekregen. De laatste zin is misleidend. Er zijn 2 doses nodig, niet 2 vaccins; en dit geldt niet voor het vaccin van Janssen.

Ook als je gevaccineerd bent is het nog steeds mogelijk om Corona te krijgen. Het is onduidelijk of het ziekteverloop van corona minder ernstig is na vaccinatie.

Bijna geen enkel vaccin werkt 100%, dus het eerste is een open deur. Dat geldt ook voor het mazelenvaccin met zijn effectiviteit van 95%, om een ziekte te nemen die in de contreien waar Baaten werkt nog redelijk populair is. Het is wel duidelijk dat alle vier de vaccins ernstig ziekteverloop — ziekenhuisopname, overlijden — verhinderen.

Het is mogelijk dat er ernstige bijwerkingen zijn die minder vaak voorkomen. Dit komt pas naar voren als er veel meer mensen zijn gevaccineerd.

Zonder kwantificatie wat bedoeld wordt met “minder vaak” is dit misleiding. Bijwerkingen tot een kans van 1 op duizend worden zeker gezien door de fase 3-trials die allemaal uit enkele tienduizenden proefpersonen bestonden. Bij de enige vermoede bijwerking die tot nu toe in de praktijk gevonden is, trombocytopenia bij AstraZeneca, gaat het om een kans van 1 op 1 miljoen. Dat is de frequentie waar je aan moet denken bij bijwerkingen die pas in de praktijk naar voren komen. En van alle vier de vaccins zijn inmiddels al miljoenen doses toegediend. Wat er nu nog gevonden wordt aan bijwerkingen is nog zeldzamer.

Tot nu toe bekende contra-indicaties

Dit lijstje is ook misleidend.

 • Verlaagde bloedplaatjes en stollingsstoornissen zijn alleen een contra-indicatie bij AstraZeneca, niet bij Pfizer of Moderna. En het AstraZeneca-vaccin wordt in Nederland niet meer gegeven aan de leeftijdsgroep waarop de webpagina zich richt (mensen geboren tussen 1961 en 2003 die door de GGD geprikt worden).
 • Infecties zijn altijd een contra-indicatie. Als je voor je kind een afspraak hebt voor een prik uit het RVP en het kind is ziek, verzet je ook de afspraak.
 • Zwangerschap is niet getest, maar gezien het risico van corona tijdens zwangerschap is het beter te vaccineren. Het RIVM raadt zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren met Pfizer of Moderna.
 • Borstvoeding is geen contra-indicatie.
 • Kinderen is wel een heel rare contra-indicatie. Bedoelt Baaten serieus dat je je niet moet laten vaccineren als je kinderen hebt — dat staat er namelijk. Als ze bedoelt dat de vaccins nog niet toegelaten zijn voor kinderen is dit een onzinnige opmerking. De pagina gaf voorlichting aan mensen die geboren zijn tussen 1961 en 2003.

Is het vaccin verplicht?

Onder dit kopje benadrukt Baaten vooral dat het niet verplicht is. De uitsmijter van deze paragraaf is:

Een vaccin neem je altijd voor jezelf.

Dit is een onware bewering en het is ook buitengewoon egoïstisch. Bij de meeste infectieziekten is er sprake van groepsimmuniteit die bereikt wordt door een hoge vaccinatiegraad. Het lijkt dat de hele discussie over het al dan niet verplicht stellen van vaccinatie op KDVs aan Baaten voorbij is gegaan: die ging er met name om dat het vaccineren tegen mazelen van kinderen boven de 13 maanden, ook de kinderen onder die leeftijd, die nog niet opgeroepen zijn, beschermt.

Wel of niet laten vaccineren?

Onder dit kopje somt Baaten nog vooral negatieve punten op van vaccinatie en maakt reclame voor corona.

Echter minder dan 2% wordt opgenomen in het ziekenhuis die besmet is geraakt met corona. 

Daarbij vergeet ze dus de mensen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen maar thuis aan de zuurstof zitten — dat zijn er inmiddels waarschijnlijk zelfs meer. Daarbij vergeet ze ook de long-COVID-gevallen, van mensen die moeizaam weer de oude worden na een doorgemaakte ziekte.

Verder herhaalt Baaten hier diverse punten die we al hierboven besproken en weerlegd hebben, zoals de mythe van het lange-termijneffect en dat de vaccins niet zouden beschermen tegen transmissie. Baaten vervolgt te stellen dat door de door haar geponeerde onzekerheden maatregelen niet afgebouwd gaan worden en

Vaccinatie gaat er dus niet voor zorgen dat we terug naar normaal kunnen.

Op het moment dat ik dit schrijf is al bekend dat de regering morgen versoepelingen gaat aankondigen. Uiteraard zullen we terug naar “normaal” kunnen als voldoende mensen gevaccineerd zijn.

Conclusie

De voorlichting van deze huisartsenpraktijk is deels technisch onjuist, en deels tendentieus met het doel om mensen te ontmoedigen zich te laten vaccineren.

6 gedachten over “Desinformatie van Huisartsenpraktijk Voorpoort

 1. U gaat erg offensief te werk dat verbaasd mij. Mogelijk is het u ontgaan dat de overheid startend met de grote vaccinatieshow op TV even offensief te werk ging dan u nu doet omdat een huisarts zijn verplichtingen aan de afgelegde eed serieus neemt! Deze artsen praktijk kwijt zich van haar taak inzake het hanteren van “informed consent” iets wat de overheid en de meeste artsen nadrukkelijk na laten. Uiteraard valt er hier en daar af te dingen op de terminologie echter kom ik geen directe onwaarheden. Ook u zou moeten weten dat groeps immuniteit met deze vaccins gezien een effectiviteit van circa 40-60% nooit zal worden bereikt. Daarbij mis ik uw gezond verstand benadering dat T en iG cel immuniteit voor gezonde mensen ruimschoots opweegt tegen vaccinatie nog afgezien van het feit dat, eenmaal deze weg ingeslagen we nooit meer van deze vaccins afraken. Het is een verdienmodel waar ik elk geval niet aan mee wens te werken. In mijn ogen geeft u te weinig aandacht aan preventieve maatregelen (vitamines) en medicatie!

  1. Deze huisarts hoeft helemaal geen “informed consent” te geven buiten wat er op de site van het RIVM staat. Zij is ook niet degene die deze mensen gaat vaccineren, dat doet de GGD, dus ze bemoeit zich met andermans zaken.

   U fantaseert verder over een veel te lage effectiviteit van de vaccins, u heeft het over “IG cel immuniteit”, wat aangeeft dat u alleen de klok hebt horen luiden, en uw vitamines zijn een veel groter verdienmodel dan vaccinaties ooit geweest zijn of zullen zijn.

   Tot slot is het vrij potsierlijk dat een “ing” taalfouten maakt waar een 12-jarige zich het rood op de kaken voor zou schamen.

   1. Mijn huisarts heeft wél gevaccineerd, mét Astrazeneca, dus dat klopt niét. Voor de rest heb je gelijk…?

    1. Dat klopt. Maar de webpagina waar ik het over heb richt zich op een andere groep. Dit is de beginparagraaf:

     “In de week van 17 mei kunnen de patiënten die geboren zijn tussen 1961 en 2003 en eerder in aanmerking zijn gekomen voor de griepprik, een uitnodiging verwachten voor het coronavaccin bij de GGD.”

     Die mensen krijgen geen AstraZeneca meer (van de GGD).

   2. Ten eerste: Je zegt hier dat ze zich ‘bemoeit’ met andermans zaken? Volgens mij bemoeit ze zich met het welzijn van haar patienten, dat is haar werk
    Ten tweede: Fantaseren over een lage effectiviteit? Er is inmiddels wel duidelijk geworden dat het effect ervan veel minder groot is dan gedacht en dat de bijwerkingen tot nu toe niet opwegen tegen de voordelen. Aan het begin van de vaccinatiecampagne werd aan iedereen belooft dat men geen corona meer kon krijgen en dat men het virus niet meer kon overdragen, nu inmiddels een meerderheid is gevaccineerd is het tegendeel gebleken. Het gebruik van vitamines een verdienmodel? Ja, mogen de fruit-en groentetelers ook iets verdienen voor hun harde werk? Bovendien is al sinds mensenheugenis bekend dat vitaminen en mineralen wel degelijk bij dragen tegen virussen en andere ziekteveroorzakers.
    En ten derde: ik vind het zelf nogal kinderachtig om iemand op een schrijffoutje te wijzen….

    1. Ze geeft “voorlichting” (desinformatie is een beter woord) over een vaccinatie die een andere instantie aanbiedt. Wat betreft de effectiviteit: we hebben inmiddels te maken met een virulentere variant, de Delta-variant, en nog steeds houdt vaccinatie bijna alle mensen uit het ziekenhuis. Er is nooit beloofd dat NIEMAND ziek zou worden, dat verzin je, en over transmissie zijn nooit uitspraken gedaan. Dat vitamines en mineralen, boven de aanbevolen dagelijkse inname, iets zouden helpen tegen virussen, verzin je ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *