Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Meester slaat de plank mis

Een beschouwing van Ronald Meesters LinkedIn-artikel “Hamers slaan niet het virus, maar wel mensen stuk”

Op de LinkedIn-pagina van Ronald Meester verscheen dit betoog tegen uitsluiting van niet-gevaccineerden van diverse voorzieningen. Zijn mede-ondertekenaars zijn een psycholoog, een psychiater en een lerares speciaal onderwijs.

Ronald Meester zelf is hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Je zou zeggen dat hij zijn expertise zou inzetten en zou betogen dat uitsluiting van niet-gevaccineerden niet zou helpen bij het ontlasten van ziekenhuizen.

Het artikel bevat echter werkelijk geen enkele wiskundige berekening. Ik denk dat we daarmee mogen concluderen dat Meester stilzwijgend toegeeft dat uitsluiting van niet-gevaccineerden uit bijvoorbeeld horeca helpt in bestrijding van de zorgdruk.

Interessanter is dat Meester ook creationist is. Herstel: Meester is een hypocriete creationist die zich verbergt achter het label “intelligent design-aanhanger”. Samen met Cees Dekker probeerde hij dat ooit nog ons onderwijs binnen te smokkelen.

Dat creationisten zich beter niet aan evolutionaire begrippen kunnen wagen, blijkt wel weer uit deze zinsnede in het artikel:

Gepassioneerde voorstanders van vaccinatie maken graag de vergelijking met bijvoorbeeld de pokken, maar er is een kolossaal verschil tussen corona en de pokken. Het pokkenvirus kon namelijk niet muteren.

Mutatie is natuurlijk sowieso een lastig begrip voor iemand die denkt dat God alle schepselen onveranderlijk geschapen heeft tussen 23-17 oktober, 4004 voor Christus. Oké, dat geldt tegenwoordig niet meer voor de meeste creationisten; zie daarvoor de opmerkingen onderaan deze post.

Het is echter complete kolder om te beweren dat een organisme of een virus in het gehéél niet kan muteren. Het pokkenvirus is een DNA-virus en heeft daarom een lagere mutatiesnelheid dan een RNA-virus, maar het muteert wel. En er zijn sporen gevonden van pokken op Egyptische mummies, dus het pokkenvirus heeft zo’n 3.000 jaar de tijd gehad om te muteren, tegen nog geen 2 jaar voor het SARS-CoV-2-virus.

Sterker nog: we weten dat het pokkenvirus gemuteerd is, want er waren twee verschillende hoofdvarianten: variola major met een IFR van rond de 30%, en de veel mildere variola minor met een IFR rond de 1%.

Overigens herken ik mij als gepassioneerd voorstander van vaccinatie niet in deze karakterisatie van Meester. Ik heb COVID-19 nooit vergeleken met pokken, en ik heb die vergelijking ook nooit langs zien komen. Wel heb ik meermaals COVID-19 vergeleken met polio. En wat zien we dan als we kijken hoe snel die beide virussen muteren?

De mutatiesnelheid van poliovirus is ongeveer 10-4 substituties per nucleotide, terwijl die van SARS-CoV-2 geschat wordt op 3,7 * 10-6. Wat die getallen precies betekenen gaat te ver om uit te leggen, maar het betekent dat het poliovirus zo’n 250 keer zo snel muteert als het SARS-CoV-2-virus. Desalniettemin hebben we twee van de drie soorten poliovirus, PV2 en PV3, in het wild uitgeroeid.

Ook voor mazelen kunnen we iets soortgelijks betogen. De mutatiesnelheid van mazelenvirus is ongeveer even groot als van poliovirus, er zijn inmiddels 24 verschillende strains benoemd van wild mazelenvirus, en toch blijft het mazelenvaccin effectief tegen alle bestaande varianten. En het vaccin is zo succesvol dat, ondanks de heel hoge R0 van 12-18 van mazelen, en ondanks het bestaan van een Bijbelgordel met een vaccinatiegraad die ver onder de groepsimmuniteit ligt, mazelen in Nederland niet endemisch is. Mazelen is de wereld niet uit, maar het gehele (Noord- en Zuid-)Amerikaanse continent is in 2016 mazelenvrij verklaard. Dat geeft aan dat met eenzelfde inspanning als voor pokken en polio, mazelen in potentie ook wereldwijd uitgeroeid kan worden.

De claim van Meester:

Was de pokken een virus geweest dat muteerde op dezelfde wijze als het coronavirus, dan zouden we vandaag de dag waarschijnlijk nog steeds de pokken in de wereld hebben.

wordt dus gelogenstraft door de vergelijking met deze twee ziektes. Daarmee kunnen we dit schrijfsel uit de antivax-hoek ook weer ad acta leggen.

Naschrift over creationisme en (micro)evolutie

De traditionele opvatting van creationisten is dat God alle soorten schiep en dat deze sindsdien onveranderlijk zijn. Met het ontdekken van meer en meer diersoorten levert dit een probleem op met een letterlijke interpretatie van de Bijbel. Immers, van elk van die ca. 30 miljoen soorten die er zijn moeten er twee op de Ark van Noach passen, en dat wordt erg krap, zeker in het licht dat de gangbare opvatting over zijn grootte al groter is dan enig ander houten schip dat ooit gebouwd is.

Baraminologie

De oplossing hiervoor is: baraminologie. Het woord “baramin” is een neologisme uit twee Hebreeuwse woorden dat “geschapen soort” betekent. God heeft bij de schepping een “baramin” geschapen; van elke baramin zijn twee exemplaren op de Ark meegegaan, en na de zondvloed hebben zich door zogenaamde micro-evolutie daaruit de nu bestaande soorten ontwikkeld. Als je kijkt naar de lijst op Creation Wiki, dan zie je dat een baramin meestal overeenkomt met wat in wetenschappelijke taxonomie een familie is, maar de criteria zijn niet erg helder.

Om alle dieren op de Ark te kunnen laten passen, accepteren moderne creationisten dus wel een beetje evolutie, maar niet te veel. De termen “micro-evolutie” en “macro-evolutie” worden ook wel door evolutiebiologen gebruikt, waarbij micro-evolutie de evolutie binnen een soort is, maar er is geen wezenlijk onderscheid tussen die twee; de mechanismes die voor evolutie zorgen zijn bij micro- en macro-evolutie precies dezelfde. Maar creationisten wringen zich dus in bochten om te zeggen dat er wel een beetje evolutie is, maar vooral niet te veel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.