Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

FAQ vaccins: RNA-vaccins en de definitie

Gepubliceerd op 18-07-2022 en laatst gewijzigd op 25-07-2022

Is voor de introductie van RNA-vaccins de definitie van vaccin veranderd?

Sommige mensen beweren dat de definitie van vaccin veranderd is om ook RNA-vaccins te kunnen omvatten. Ik behandel dit argument hier aan de hand van een aantal voorbeelden die Joseph Mercola geeft in een artikel in de Epoch Times, in de eerste twee hoofdstukjes “mRNA ‘Vaccines’ Fulfill None of the Criteria for a Vaccine” en “Dictionaries and the CDC Attempt to Rewrite Medical Terms”. Het laatste deel van dit artikel heb ik behandeld in een eerdere blogpost “Mercola over gentherapie: een woordenspel”.

Vooraf een paar opmerkingen over auteur en blad. Joseph Mercola is al jarenlang een vooraanstaand promotor van allerlei kwakzalverijen, niet-werkende voedingsadviezen, en van antivax-desinformatie. Bij de CCDH prijkt hij op nummer 1 van de “Disinformation Dozen”.

The Epoch Times is een uitgave van de Falun Gong-beweging. Het is een rechtsextremistisch blad dat allerlei complottheorieën promoot, zoals QAnon, dat Trump de presidentsverkiezingen van 2020 gewonnen zou hebben, en uiteraard antivax-complottheorieën.

Het woordenboek

De eerste versie van dit argument beroept zich op de omschrijving in het woordenboek, om specifiek te zijn: in het Merriam-Webster woordenboek Engels. Op 31 maart 2019 stond in dat woordenboek als omschrijving:

a preparation of killed microorganisms, living attenuated organisms, or living fully virulent organisms that is administered to produce or artificially increase immunity to a particular disease

De huidige omschrijving in Merriam-Webster luidt:

Er zijn drie problemen met dit argument.

Gebrek aan relevantie

Het eerste probleem is het gebrek aan relevantie. Een omschrijving in een woordenboek is geen medische definitie, maar een omschrijving door relatieve leken van een begrip. Het is ook geen juridische definitie. Ook Mercola zelf geeft toe dat dit “argument” geen hout snijdt.

De oude omschrijving is onvolledig

De omschrijving zoals die in 2019 in Merriam-Webster stond, dekt lang niet alle vaccins af die toen op de markt waren en als vaccin herkend werden. Een voorbeeld is het tetanus-vaccin.

Het tetanus-vaccin is een zogenaamd toxoid-vaccin: het bestaat uit één eiwit, het tetanus-toxoid, dat een gemodificeerde vorm is van het tetanus-toxine (wat het op een na sterkste natuurlijke gif is), maar dat dezelfde antistoffen opwekt. Dit vaccin bevat dus slechts één eiwit, dus geen dode of levende micro-organismen, en valt niet binnen de beschrijving van Merriam-Webster uit 2019.

Het tetanus-vaccin zoals ik hierboven beschreven heb dateert uit 1924.

RNA-vaccins werden allang ontwikkeld

RNA-vaccins komen in 2020 niet plotseling uit de lucht vallen. Aan het concept van RNA-vaccins werd al zo’n dertig jaar gewerkt. Zie bijvoorbeeld dit artikel, waarin deze tijdlijn staat:

En er werd dus ook al veel langer over RNA-vaccins gesproken. De eerste link naar een wetenschappelijk artikel die Google me geeft is deze uit 2012. En zo zijn er honderden, zo niet duizenden wetenschappelijke artikelen die het over RNA-vaccins hebben voordat de eerste op de markt werd toegelaten.

Kortom: in de wetenschappelijke literatuur werd allang over RNA-vaccins geschreven voor er een op de markt kwam.

Robert Malone sprak 30 jaar geleden ook al over RNA-vaccins

Robert Malone was een van de eerste onderzoekers naar de technologie die uitgemond is in RNA-vaccins, rond 1990. Thans is hij een grote criticus van de technologie, en is hij een van de “helden” voor precies die mensen die met bezwaren aan komen zetten. In 1990 schreef Malone in een artikel in Science:

The intracellular expression of genes encoding antigens may provide alternative approaches to vaccine development

Malone’s vrouw Jill heeft in 2021 een artikel geschreven met de titel “The Early Discoveries of RNA and DNA Vaccination”. Daarin schreef ze over een ontwikkeling in 1988:

This was the intellectual exercise that led to Robert discovering RNA and DNA vaccines at that time.

Kortom: een van de helden van de tegenstanders van RNA-vaccins had het 30 jaar geleden al over dit concept.

Conclusie

De wijziging in het woordenboek is irrelevant. Hoogstens toont ze aan dat de oude omschrijving onvolledig was. Ze was niet alleen onvolledig omdat ze aankomende ontwikkelingen niet meenam, maar ook omdat ze zelfs een eeuw oude technologie niet meenam.

De definitie van het CDC

Het tweede argument waar Mercola mee aankomt is de definitie op de website van de CDC. De inhoud van deze pagina is tussen 1 en 2 september 2021 een klein beetje gewijzigd:

Definitie van “vaccine” op de CDC-website op 1 resp. 2 september 2021

De tekst is dus veranderd van:

A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease.

naar:

A preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases.

Mercola’s argument nu is dat deze verandering relevant zou zijn omdat de RNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna niet ontworpen zouden zijn om infectie tegen te gaan maar om de mate van infectie tegen te gaan.

Dit argument is onzin. Deze vaccins zijn ontworpen om ziekte tegen te gaan. Ik citeer uit het FDA Briefing Document over het BioNTech/Pfizer-vaccin:

On November 20, 2020, Pfizer and BioNTech (the Sponsor) submitted an Emergency Use
Authorization (EUA) request to FDA for an investigational COVID-19 vaccine (BNT162b2)
intended to prevent COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2)

Dit vaccin is dus bedoeld om COVID-19, d.w.z., de ziekte veroorzaakt door een SARS-CoV-2-infectie, tegen te gaan, niet om elke infectie tegen te gaan. Dit wordt onderstreept in de volgende alinea:

The primary efficacy endpoint is incidence of COVID-19 among participants without evidence of
SARS-CoV-2 infection before or during the 2-dose vaccination regimen.

De effectiviteit wordt dus primair afgemeten aan het aantal ziektegevallen, niet aan infecties.

Het primaire doel van een vaccin is altijd om ziekte te voorkomen, en daarin is de CDC-definitie niet gewijzigd. Secundaire doelen van een vaccin kunnen zijn om infectie tegen te gaan en transmissie, maar dat hoeft niet. Bij sommige infecties is het zelfs niet mogelijk om transmissie tegen te gaan, aangezien die niet van mens op mens overdraagbaar zijn; denk bijvoorbeeld aan tetanus. Het tetanus-vaccin is ook een voorbeeld van een vaccin dat infectie niet tegengaat: het tetanus-vaccin zorgt alleen voor antistoffen tegen het tetanus-toxine, het gif dat de bacterie produceert, niet tegen de bacterie zelf.

De definitie van de CDC is wel in een ander opzicht onzuiver, maar dat gaat over de omschrijving van het woord “immuniteit”. De CDC omschrijft dat als:

Protection from an infectious disease. If you are immune to a disease, you can be exposed to it without becoming infected.

Deze omschrijving hinkt op twee gedachten. Het woord “immuniteit” kan betekenen: beschermd tegen ziekte, zoals in de eerste zin van deze omschrijving. Het woord “immuniteit” kan ook betekenen: beschermd tegen infectie, en dat is waar in de tweede zin op lijkt te worden gezinspeeld. In het algemeen kun je bij infectieziekten wel geïnfecteerd raken door de pathogeen (de ziekmaker), maar er niet ziek door worden. Bij de oorspronkelijke variant van het SARS-CoV-2-virus leidde naar schatting een derde van de infecties niet tot ziekte. Bij infectie met het poliovirus leidt zelfs meer dan 90% van de infecties niet tot ziekte.

Ten slotte probeert Mercola nog een complot te insinueren in de verandering van de formulering:

Coincidentally, the CDC made that revision just a week after the FDA gave full approval for Pfizer’s gene therapy, now called Comirnaty.

De toelating van Pfizers vaccin door de FDA gebeurde al op 23 augustus. Dat is dus tien dagen, niet een week voor de wijziging van de CDC-pagina. Mercola kan beter eerst maar leren kalenderkijken. Wat de relevantie hier is van de definitieve toelating ontgaat mij ook; de vaccins van BioNTech/Pfizer en van Moderna waren ruim een half jaar eerder al op de markt toegelaten met een EUA (Emergency Use Authorization).

Conclusie

De verandering van de formulering op de website van de CDC is inhoudelijk niet significant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *