Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Mercola over gentherapie: een woordenspel

Gepubliceerd op 18-07-2022 en laatst gewijzigd op 19-07-2022

Hoe Joseph Mercola geen bewijs levert dat RNA-vaccins gentherapie zijn maar slechts woordspelletjes speelt.

In deze blogpost bekijk ik een artikel van Joseph Mercola in de Epoch Times waarin hij betoogt dat RNA-vaccins geen vaccins zouden zijn maar gentherapie. Ik bekijk vooralsnog alleen het deel dat begint bij het kopje “What Makes COVID Vaccines Gene Therapy?”. De eerste twee kopjes behandel ik in deze blogpost.

Vooraf een paar opmerkingen over auteur en blad. Joseph Mercola is al jarenlang een vooraanstaand promotor van allerlei kwakzalverijen, niet-werkende voedingsadviezen, en van antivax-desinformatie. Bij de CCDH prijkt hij op nummer 1 van de “Disinformation Dozen”.

The Epoch Times is een uitgave van de Falun Gong-beweging. Het is een rechtsextremistisch blad dat allerlei complottheorieën promoot, zoals QAnon, dat Trump de presidentsverkiezingen van 2020 gewonnen zou hebben, en uiteraard antivax-complottheorieën.

Wat is gentherapie?

In de FAQ-pagina over gentherapie heb ik een discussie opgenomen over wat gentherapie is. De korte omschrijving is:

Gentherapie is een medische behandeling waarmee je DNA wordt aangepast

En belangrijker dan de vraag, of RNA-vaccins gentherapie zijn, is de vraag of ze het DNA van de patiënt aanpassen. Want dat is waar mensen bang voor zijn of bang voor worden gemaakt, niet welk naampje eraan hangt.

Mercola over gentherapie

Omschrijving van gentherapie op de Medline-website

Mercola begint met het citeren van een omschrijving wat gentherapie is, zoals die op de Medline-website te vinden zou zijn. Het citaat dat hij geeft is als volgt:

Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat or prevent disease … Researchers are testing several approaches to gene therapy, including: … Introducing a new gene into the body to help fight a disease …

Mercola beweert dat dit komt van deze webpagina. Die pagina heet “Genes and Gene therapy”, en daar lezen we de tekst:

Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat or prevent disease. The most common form of gene therapy involves inserting a normal gene to replace an abnormal gene. Other approaches include:

– Swapping an abnormal gene for a normal one
– Repairing an abnormal gene
– Altering the degree to which a gene is turned on or off

Although there is much hope for gene therapy, it is still experimental.

Alleen de eerste zin uit Mercola’s beweerdelijke citaat is daar dus terug te vinden. Op de Medline-pagina die getiteld is “What is Gene Therapy”, zoals Mercola beweert in zijn artikel, lezen we dit:

Gene therapy is a medical approach that treats or prevents disease by correcting the underlying genetic problem. Gene therapy techniques allow doctors to treat a disorder by altering a person’s genetic makeup instead of using drugs or surgery.

The earliest method of gene therapy, often called gene transfer or gene addition, was developed to:

– Introduce a new gene into cells to help fight a disease.
– Introduce a non-faulty copy of a gene to stand in for the altered copy causing disease.

Het citaat zoals Mercola dit geeft is wel terug te vinden op een oude versie van deze pagina, van 4 januari 2022, maar dit is dus ruim vóórdat Mercola zijn artikel schreef (26 juni 2022) aangepast. De volledige oude tekst luidt:

Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat or prevent disease. In the future, this technique may allow doctors to treat a disorder by inserting a gene into a patient’s cells instead of using drugs or surgery. Researchers are testing several approaches to gene therapy, including:

– Replacing a mutated gene that causes disease with a healthy copy of the gene.
– Inactivating, or “knocking out,” a mutated gene that is functioning improperly.
– Introducing a new gene into the body to help fight a disease.

Deze oude tekst is onzuiver omdat ze schijnbaar alle behandelingen waarbij nieuwe genen in cellen terechtkomen “gentherapie” zou noemen. Maar dat staat er niet; er staat niet dat elke manier waarop je nieuwe genen in het lichaam brengt, ook gentherapie is. Dan zouden vaccins met levend-verzwakte virussen, zoals het mazelenvaccin, of het pokkenvaccin, ook plotseling gentherapie zijn. Dan zou ook madentherapie gentherapie zijn, waarbij immers ook nieuwe genen in de gastheercellen terechtkomen.

Het essentiële aan gentherapie is dat het menselijk DNA in een deel van de cellen permanent veranderd wordt, en dat gebeurt niet bij die therapieën, en ook niet bij RNA-vaccins. Het is duidelijk dat Mercola expres een oude versie van die pagina heeft opgediept om zijn punt proberen te maken. Bij RNA-vaccins wordt het menselijk DNA niet veranderd, en dat essentiële punt maakt dat ze geen gentherapie zijn.

Mercola vervolgt dan met de tweede alinea van deze oude versie, die luidt:

Although gene therapy is a promising treatment option for a number of diseases (including inherited disorders, some types of cancer, and certain viral infections), the technique remains risky and is still under study to make sure that it will be safe and effective. Gene therapy is currently being tested only for diseases that have no other cures.

Maar er is toch een geneesmiddel?

Vervolgens haakt Mercola in op die laatste zin en betoogt dat dit voor COVID-19 niet zou gelden, omdat ivermectine een effectieve behandeling zou zijn. Ook daar speelt hij woordspelletjes. Hij zegt:

For example, research shows the antiparasitic ivermectin impairs the SARS-CoV-2 spike protein’s ability to attach to the ACE2 receptor on human cell membranes.

Die bewering an sich is juist. Wat hij “vergeet” te zeggen, is dat je dan zoveel ivermectine moet slikken dat er allerlei nare bijwerkingen komen. Er is op dit moment simpelweg geen bewijs dat ivermectine effectief is. Er is wel bewijs van grootschalige fraude met ivermectine-onderzoek, zoals Gideon Meyerowitz-Katz begoot in dit driedelige artikel (deel 1, deel 2, deel 3).

Ten tweede kan een medicijn natuurlijk nooit een vaccin vervangen. Een vaccin is bedoeld om te voorkomen dat iemand ziek wordt; een medicijn wordt pas gebruikt op het moment dat iemand ziek is. De werking van een vaccin is dus per definitie beter, want ruimer, dan die van een medicijn voor dezelfde ziekte.

Ten derde staat er nergens in de door Mercola geciteerde tekst dat gentherapie niet mag worden ontwikkeld voor ziektes waarvoor een effectieve behandeling bestaat.

Ten vierde heeft Mercola nog niet eens overtuigend vastgesteld dat RNA-vaccins tegen COVID-19 gentherapie zouden zijn, zelfs niet met de oude tekst van de Medline-webpagina die hij had opgediept.

Ten vijfde is ook hier sprake van een oude tekst; de huidige versie van die webpagina bevat helemaal niet zo’n opmerking, maar eindigt met:

Gene therapies are being used to treat a small number of diseases, including an eye disorder called Leber congenital amaurosis and a muscle disorder called spinal muscular atrophy. Many more gene therapies are undergoing research to make sure that they will be safe and effective. Genome editing is a promising technique also under study that doctors hope to use soon to treat disorders in people.

Kortom, Mercola heeft ook hier geen punt.

ASCGT-tekst

Vervolgens citeert Mercola uit een pagina van de website van de American Society of Gene and Cell Therapy, ASCGT:

These findings, announced by Moderna on Nov. 16 and by Pfizer and its partner BioNTech on Nov. 9 (with an update on Nov. 18), demonstrate that gene therapy is a viable strategy for developing vaccines to combat COVID-19.

De ASCGT zegt dus dat gentherapie een zinvolle strategie is om vaccins te ontwikkelen, maar zegt daarmee niet dat die vaccins ook gentherapie zijn. Diverse producten die gemaakt zijn met mRNA-technologie zijn gentherapie, zoals degene die hier beschreven wordt, en mRNA-technologie wordt daarom ontwikkeld door bedrijven die focussen op gentherapie, maar daarmee is niet elk mRNA-product direct gentherapie.

De video van de ASCGT die in het artikel van Mercola staat, noemt het woord gentherapie helemaal niet. Het mRNA in de mRNA-vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer geeft je cell inderdaad (voor een korte tijd) instructie om het spike-eiwit aan te maken, maar het mRNA integreert zichzelf niet in het menselijk DNA, en daarom is het dus geen gentherapie.

Moderna’s SEC-rapportage

Vervolgens citeert Mercola uit de rapportage die Moderna doet bij de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Want als je medisch betrouwbare informatie wil hebben, dan kijk je wat een bedrijf in zijn financiële rapportage schrijft, nietwaar? Mercola citeert de volgende zin:

Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA

Hij laat daarmee een cruciaal deel van het citaat weg. De volledige tekst luidt:

Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA. Unlike certain gene therapies that irreversibly alter cell DNA and could act as a source of side effects, mRNA-based medicines are designed to not irreversibly change cell DNA; however, side effects observed in gene therapy could negatively impact the perception of mRNA medicines despite the differences in mechanism.

De tweede zin hier is cruciaal: Moderna’s mRNA-vaccin verandert niet het menselijk DNA, en daarmee is het geen gentherapie, ook al beschouwt de FDA (op dat moment) mRNA zlef als een “gentherapie-product”. Hierbij zij opgemerkt dat deze rapportage dateert van juli 2020 en gaat over het tweede kwartaal van 2020; toen bevond Moderna’s mRNA-vaccin zich dus nog in de proef-fase. SEC-rapportages moeten altijd zo conservatief mogelijk zijn en alle mogelijke risico’s afdekken, dus als er ook maar de geringste kans is dat de FDA dit product als gentherapie classificeert of blijft classificeren, dan moet Moderna dat in hun SEC-rapportages vermelden.

Als we kijken naar dezelfde rapportage van een jaar later, dan zie je dat het woord “gentherapie” niet eens in de rapportage voorkomt.

Nog belangrijker is dat Moderna’s mRNA-vaccin Spikevax niet voorkomt op de lijst van door de FDA goedgekeurde gentherapieën; ook Comirnaty van BioNTech/Pfizer komt niet op die lijst voor. De FDA vindt deze vaccins dus geen gentherapie. Ook in de diverse rapporten van de FDA over de toelating van Moderna’s mRNA-vaccin komt het woord “gentherapie” niet voor, noch in de rapportages van de EMA.

Kortom: de FDA vindt deze vaccins geen gentherapie. De EMA ook niet. Mercola heeft alweer niets.

Wired-artikel

Mercola komt nog met diverse andere bronnen aanzetten. Hij citeert een artikel in Wired met de titel “Why It’s a Big Deal If the First Covid Vaccine Is ‘Genetic’”. Dat artikel heeft het dus over een “genetic” vaccin, maar noemt het dus niet gentherapie. Het citaat dat Mercola geeft:

The active ingredient inside their shot is mRNA — mobile strings of genetic code that contain the blueprints for proteins. Cells use mRNA to get those specs out of hard DNA storage and into their protein-making factories. The mRNA inside Pfizer and BioNTech’s vaccine directs any cells it reaches to run a coronavirus spike-building program.

klopt helemaal: het mRNA uit deze vaccins “kaapt” tijdelijk het mechanisme van een cel om eiwitten te produceren, maar verandert niet (permanent) het DNA van de cel.

New York Times-artikel

Mercola citeert ook nog een artikel uit de New York Times:

Researchers at two Harvard-affiliated hospitals are adapting a proven form of gene therapy to develop a coronavirus vaccine.

Ook dat klopt. Maar een aanpassing van gentherapie-technologie is daarmee niet automatisch zelf ook gentherapie. Het hilarische aan deze verwijzing is dat het NYT-artikel niet over mRNA-vaccins gaat zoals die van Moderna en BioNTech/Pfizer, maar over vectorvaccins zoals die van AstraZeneca en Janssen. Maar eerlijk is eerlijk: het is niet fair om van antivaxxers nou fatsoenlijke kennis van zaken te verwachten.

MIT Technology Review

Mercola citeert ook nog MIT’s Technology Review, die een uitgebreid artikel hadden over mRNA-technologie. Hij citeert deze alinea:

Vaccines were not their focus. At the company’s founding in 2010, its leaders imagined they might be able to use RNA to replace the injected proteins that make up most of the biotech pharmacopoeia, essentially producing drugs inside the patient’s own cells from an RNA blueprint. “We were asking, could we turn a human into a bioreactor?” says Noubar Afeyan, the company’s cofounder and chairman and the head of Flagship Pioneering, a firm that starts biotech companies.

De zinsnede “turn a human into a bioreactor” klinkt misschien eng, maar daar is niet meer mee bedoeld dan wat mRNA-vaccins doen: ze gebruiken tijdelijk het celmechanisme om eiwitten te produceren voor hun eigen doel, het spike-eiwit. Meer niet. Maar er staat weer nergens dat dit gentherapie zou zijn: nergens in dit citaat is er sprake van dat het menselijk DNA (permanent) veranderd wordt.

Alweer heeft Mercola dus niets.

David Martin

Mercola voert ook nog een zekere David Martin op, “Founder and Chairman of M·CAM Inc., the international leader in innovation finance, trade, and intangible asset finance” volgens zijn eigen website. Waarom Martin daarmee expert zou zijn op het gebied van gentherapie ontgaat me. Sterker nog, Martin is kennelijk niet eens ervan overtuigd dat COVID-19 veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2-virus, dus daarmee maakt hij zichzelf ongeloofwaardig.

Mercola trekt foute conclusies

Onder het kopje “Experimental Gene Therapy Is a Bad Idea” trekt Mercola de nodige conclusies die niet voortkomen uit het bovenstaande. Hij trekt drie conclusies, twee over hun werking als vaccin en een derde over hoe ze gentherapie zouden zijn.

The take-home message here is that these injections are not vaccines.

Dat is eenvoudigweg niet waar. Zowel de FDA als de EMA hebben ze goedgekeurd als vaccins, en de gehele medische en farmaceutische wereld vindt dat het vaccins zijn.

They do not prevent infection, they do not render you immune and they do not prevent transmission of the disease.

Bij de omicron-variant van het SARS-CoV-2-virus is dit allemaal een stuk minder, maar de mRNA-vaccins beschermen je wel degelijk in hoge mate tegen ziekte. Bij de vorige varianten van het virus beschermden deze vaccins ook in hoge mate tegen infectie en tegen transmissie.

Instead, they alter your genetic coding, turning you into a viral protein factory that has no off-switch.

Deze beide beweringen komen nu uit de lucht vallen. We hebben hierboven gezien dat geen enkele van de citaten die Mercola aanhaalt, ondersteunt dat de mRNA-vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer het menselijk DNA zouden aanpassen.

De tweede bewering is een halve waarheid. Het mRNA in deze vaccins gebruikt de celmechanismen (ribosomen) om eiwitten te produceren; maar dat doet ook het RNA in het SARS-CoV-2-virus zelf, of het RNA in de (verzwakte) mazelenvirussen in het mazelen- of het BMR-vaccin. Dat is niets nieuws; wat er nieuws aan is, is dat het gecontroleerd gebeurt, want het mRNA-vaccin produceert alleen één eiwit, het spike-eiwit, en niet alle eiwitten nodig om nieuwe virusdeeltjes te maken.

De laatste woorden, “that has no off-switch”, komen ook uit de lucht vallen en zijn pertinent onwaar. Messenger-RNA is instabiel en vervalt na een kort verloop van tijd. Volgens dit artikel hebben we het dan over hoogstens enkele dagen:

Eukaryotic mRNAs display half-lives (t1/2s) that range from as short as several minutes (74) to as long as several days

Er is dus wel degelijk sprake van een “uit-knop”: het messenger-RNA vervalt, en dit wordt in het bijzonder bepaald door de lengte van de poly(A)-tail aan het eind van de mRNA-sequence.

Dat Mercola deze conclusies probeert te trekken, geeft overigens aan dat hij het eens is met mij over wat gentherapie inhoudt, nl. het permanent wijzigen van het menselijk genoom.

Conclusie

Mercola komt met een grote berg citaten die geen van allen zeggen dat de mRNA-vaccins gentherapie zijn, maar alleen iets zeggen wat daar op lijkt, en vervolgens trekt Mercola conclusies als zouden deze vaccins wel gentherapie zijn en permanent het menselijk DNA veranderen; conclusies die niet ondersteund worden door zijn bronnen.

Derhalve: mRNA-vaccins zijn géén gentherapie.

2 gedachten over “Mercola over gentherapie: een woordenspel

  1. De definitie van gentherapie die jij gebruikt is lang niet universeel. Anders had de SEC en de FDA nooit kunnen zeggen dat de mRNA vaccins wel degelijk gentherapie zijn, en zeker niet in hetzelfde paragraaf ook nog aangeven dat deze vaccins het DNA niet permanent veranderen.

    Dat het woord gentherapie later niet gebruikt wordt in hun teksten roept de vraag op waarom. Is hun definitie veranderd? Is er iets gebleken uit onderzoek van de vaccins? Of kwam het commerciëel beter uit?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *