Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Messings malicieuze manifest (1)

Gepubliceerd op 05-10-2021 en laatst gewijzigd op 06-10-2021

Een fact-check van het manifest “CODE ROOD” van Marcel Messing in 20 delen

Onlangs werd ik gewezen op een podcast van Jorn Luka met Marcel Messing. Bij het rechercheren wie deze persoon is viel mijn oog op diens manifest “Code Rood” dat hij kennelijk eind vorig jaar geschreven heeft. Door Frankema van Vaccinvrij beviel het op 1 januari aan, zeggende dat ze het “in één adem uitgelezen” heeft. Voordat ik me aan een debunk waag van de podcast — als ik daar al aan toekom en als dat dan nog zin heeft — eerst een debunk van Messing “manifest”.

Volgens Wikipedia heeft Messing maar liefst drie studies afgerond: antropologie, filosofie en godsdienstwetenschap. Je zou enige kennis en intelligentie veronderstellen, maar dat valt zwaar tegen. Deze fact-check is niet alleen zo lang omdat Messings manifest zo lang is, maar vooral omdat er bijna geen zin in staat waar niets op aan te merken is.

Net als bij Baudets toespraak voor de Algemene Beschouwingen, deel ik de fact-check op in aparte blogposts, per hoofstukkopje in Messings manifest. In deze aparte blogpost houd ik bij welke delen ik al gepubliceerd heb.

Deze blogpost behandelt Messings inleiding.

Waarom dit manifest

Messing maakt zich in zijn eerste alinea al schuldig aan een drogredenering, de equivocatie: het wisselen tussen twee verschillende betekenissen van hetzelfde woord. Hij schrijft namelijk:

Dit manifest tracht in het kort een aantal zaken aan het licht te brengen die de bestaande machtselite liever verborgen (Lt. occultus) wil houden, zodat gewone mensen zoals u en ik onwetend zouden blijven van wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt. Zonder enige kennis van het occulte kan mijns inziens de wereldgeschiedenis niet doorgrond worden. 

Maar “het occulte” is niet zomaar kennis die door bepaalde mensen verborgen gehouden wordt omdat ze niet willen dat jan en alleman dat weet; volgens de Engelse wiki:

The occult, in the broadest sense, is a category of supernatural beliefs and practices which generally fall outside the scope of religion and science, encompassing such phenomena involving otherworldly agency as mysticismspirituality, and magic. It can also refer to supernatural ideas like extra-sensory perception and parapsychology.

Bij “het occulte” gaat het dus niet zomaar om normale kennis, maar om bovennatuurlijke kennis. Dat laatste bedoelt Messing ook overduidelijk, aangezien hij regelmatig afdwaalt naar esoterica.

Dit manifest is Emiel Zola’s J’accuse (1898) voor onze tijd en de voorpublicatie van een boek dat nog in statu nascendi verkeert en dat een uitgebreid notenapparaat en literatuuroverzicht zal bevatten.

Het is ronduit bizar dat Messing dit geschrift durft te vergelijken met Zola’s beroemde krantenartikel. Zola schreef zijn J’accuse middenin de Dreyfusaffaire, een affaire over een Franse justitiële dwaling en de uitgebreide complotten om dat te verhullen tussen 1894 en 1906, waarbij de joodse artilleriekapitein Alfred Dreyfus ten onrechte beschuldigd en veroordeeld was voor het doorspelen van gevoelige informatie aan Duitsland. De affaire spleet Frankrijk tussen, grofweg, een republikeins, seculier links deel en een monarchistisch, clericaal, militaristisch, en antisemitisch rechts deel. In de loop van deze affaire kregen Dreyfus en zijn aanhangers, zoals Zola, een ongenadige hoeveelheid antisemitische laster over zich heen.

Om te meten waar Messing staat qua antisemitisme zal ik in deze blogposts proberen dat systematisch bij te houden middels een antisemitisme-score:

  • elk voorkomen van de naam Rothschild, Goldman of Soros: 1 punt
  • elke irrelevante melding dat iemand jood is, of aandikken van iemands joods-zijn: 5 punten
  • elke antisemiet of Holocaustontkenner als bron: 10 punten
  • als die bron de Protocollen van de wijzen van Zion is of Mein Kampf: 25 punten

Messing vervolgt:

Over de huidige coronapandemie is al veel geschreven. Ik zal me beperken tot een aantal achtergronden waardoor u hopelijk de vele leugens met betrekking tot het coronavirus beter kunt plaatsen. Het betreft de duistere rol van de farmacie, het massale testen van de wereldbevolking, uitgaansverboden, gehele of gedeeltelijke lockdowns, noodwetten, de massale ‘maskerade’, de verplichte maatregelen om ‘mensenlevens te redden’, de rol van de media, de naderende crash van de wereldeconomie, de klimaatverandering, de versnelde uitrol van 5G in relatie tot het coronavirus en de mijns inziens mogelijk gevaarlijke vaccins die momenteel in ijltempo op grote schaal door farmaceutische bedrijven geproduceerd worden als dé panacee voor alle ellende. 

Echter niets van dit al komt aan bod. Er volgt een verhaal dat zwalkt van de EU naar banken, naar Alan Turing, Bill Gates, transhumanisme, evolutietheorie, Charles Darwin, paleontologie, Karl Marx en het communisme, Klaus Schwab en de Great Reset, de Protocollen van Zion, het Vaticaan, Niburu, apocriefe bijbelboeken, reuzen, demonen, en dan uiteindelijk iets over de coronapandemie, maar zonder op ook maar één manier duidelijk te maken wat het verband is.

Tussen de regels door lezen we dat Messing kennelijk ook klimaatontkenner is, en dat hij in een verband tussen COVID-19 en 5G gelooft. Op Messings claim dat de COVID-vaccins gevaarlijk zouden zijn, ga ik in aflevering 18 gedetailleerder in.

Zoals ik het beleef, is er een intense oorlog aan de gang tegen de ziel van de mens.

Het concept “ziel” heeft geen wetenschappelijke waarde, hoogstens een religieuze. In een manifest dat claimt zich met feitelijkheden bezig te houden, heeft deze opmerking geen plaats. Er kan geen oorlog plaatsvinden tegen iets dat niet bestaat.

Een grootschalige poging om ons voorgoed gevangen te houden in de goed geoliede matrix van artificiële scheppers, ook wel archontische machten en krachten genoemd, onder andere in de gnostische Nag-Hammadigeschriften

Alsof dat niet genoeg is, komt Messing nu aanzetten met een volstrekt onzinnige metafoor met termen uit 1800 jaar oude gnostische geschriften. Om met Wolfgang Pauli te spreken, dit is not even wrong.

Er is een soort eindslag aan de gang om ons onze vrijheid, het kostbaarste geschenk dat we hebben mogen ontvangen, volledig af te nemen en ons door bewaking en totale controle tot slaaf te maken.

Messing is de zoveelste charlatan die probeert te betogen dat onze vrijheid afgenomen wordt, terwijl mensen wekelijks demonstreren tegen de corona-maatregelen en de maatregelen in Nederland zo’n beetje de minst restrictieve in de (westerse) wereld zijn c.q. waren. Messing verliest daarbij ook gemakshalve uit het hoofd dat de overheid net zo goed de grondwettelijke plicht heeft de volksgezondheid te bevorderen.

En als de klap op de vuurpijl, ons onze menselijkheid af te nemen en ons te ontzielen door transhumanisering.

Transhumanisme is, volgens wiki:

Transhumanism is a philosophical movement, the proponents of which advocate and predict the enhancement of the human condition by developing and making widely available sophisticated technologies able to greatly enhance longevity, mood and cognitive abilities.[1][2]

Transhumanist thinkers study the potential benefits and dangers of emerging technologies that could overcome fundamental human limitations as well as the ethics[3] of using such technologies.

Met andere woorden: transhumanistische denkers houden zich wel degelijk bezig met de ethische aspecten van zulke technologieën. Messings angst dat die “onze menselijkheid afnemen” is dus vooralsnog ongegrond, en zijn angst van “ontzielen” is alweer onzin aangezien de ziel niet bestaat. Het is ook veelzeggend dat het specifieke woord “transhumanisering” alleen gebruikt wordt door complotdenkers.

Waarom de titel ‘Code rood: alarm!’?

Messing komt vervolgens met een volstrekt onnodige uitweiding over de etymologie van het woord “alarm”, bazelt wat door over diverse volksliederen en komt vervolgens uit bij prins Bernard:

Prins Bernhard was overigens een van de cruciale figuren die betrokken waren bij de oprichting van de machtige, geheime Bilderbergclub en de Europese Unie. 

Bernhard was inderdaad de oprichter van de Bilderbergclub; maar Messing komt met geen enkel bewijs dat deze club “machtig” is. Bernhard had hoegenaamd niets te maken met de oprichting van de Europese Unie of een van haar voorgangers.

Hoewel de naam ‘Europa’ niet afkomstig is van ‘de witte stier Europa’ in de Griekse mythologie, die een intieme relatie had met de overspelige oppergod Zeus,

Dit is wel degelijk de gebruikelijke etymologie van de naam Europa voor het werelddeel. Een alternatieve verklaring is dat de naam Europa afkomstig is van het Akkadische woord “ereb” dat “zonsondergang” of “westen” betekent; maar dit is zeker niet algemeen aanvaard.

oppergod Zeus, die een tijdlang op de Olympus troonde als CEO van een aantal jaloerse goden die hem van de troon wilden stoten en daarom het pantheon onwaardig waren,

Dat eerste is onjuist. De oorspronkelijke Griekse oppergod Ouranos is wel door zijn zoons, de Titanen, van de troon gestoten, waarna zijn zoon Kronos oppergod werd. Kronos, op zijn beurt, verzwolg al zijn kinderen uit angst dat één hem van de troon zou stoten; zijn jongste zoon Zeus bleef gespaard en die stootte Kronos van de troon. Maar Zeus regeerde, volgens de Griekse mythologie, onbetwist op de Olympus.

De opmerking dat de Griekse goden het pantheon “onwaardig” waren is een misvatting die schijnbaar voortkomt uit het onbegrip van iemand die in slechts één god gelooft die volmaakt goed is; maar die vervolgens niet kan verklaren hoe het kwaad in de wereld komt.

Messing eindigt dit hoofdstukje met een serie wrakke metaforen over stieren en Wall Street. Waar hij schrijft

Behalve monetaire aardverschuivingen 

schijnt onbegrip door van economische termen: “monetair” slaat exclusief op valutakoersen, niet op bijvoorbeeld aandelenkoersen, die Messing ongetwijfeld hier ook bedoelt.

Tussenbalans

In dit eerste hoofdstukje schetst Messing wat hij in de rest van zijn manifest wil gaan betogen. Het grootste deel van het hoofdstukje bestaat echter uit gebazel en geouwehoer.

Antisemitisme-score van dit hoofdstuk: 0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *