Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Jona, je bent geen martelaar

Gepubliceerd op 28-10-2023 en laatst gewijzigd op 29-10-2023

Een reactie op de klacht van “intimidatie”

Op 20 oktober 2023 schreef Jona Walk op LinkedIn een post “over intimidatie van wetenschappers”. Deze blogpost is een omwerking en uitbreiding van mijn reactie die ik al onder die post heb gegeven. Jona’s post heeft als aanleiding een post van emeritus hoogleraar virologie Willy Spaan en de reacties daarop van neuroloog Jan Bonte en hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester. Voor de gedetailleerde wetenschappelijke merites in die discussie verwijs ik naar de blogpost van Chi Luen Chiu op basis van een Twitter-draad van Marc Veldhoen.

Part of the job

Beste Jona, in jouw post beklaag je je dat er sprake zou zijn van intimidatie van wetenschappers, door middel van het indienen van klachten bij de werkgever. Dat is niet de eerste keer dat jij, of andere “andersdenkenden”, zich daarover beklagen. Het is een terugkerende mantra. En die klacht is erg onvolwassen.

In de eerste plaats heb je ervoor getekend. Op het moment dat je jouw handtekening onder jouw arbeidscontract zette, tekende je er ook voor dat mensen klachten bij je werkgever kunnen indienen. Dat is een democratisch recht dat verankerd is in de Algemene Bestuurswet.

In de tweede plaats toon je er weinig vertrouwen in je eigen positie mee. Als je overtuigd bent van je medisch-wetenschappelijk gelijk, dan ga je zulke klachten met opgeheven hoofd tegemoet en geef je tegenargumenten waarom jij gelijk hebt en je critici niet, en ga je dat proces met vertrouwen tegemoet. Daarmee snoer je je critici de mond, niet met klagen en je een slachtofferrol aanmeten.

In de derde plaats word je heel goed beschermd. Werkgevers trekken heel snel vrijheid van meningsuiting als argument boven de vraag naar wetenschappelijkheid van de uitingen. Diverse werkgevers weigeren te oordelen over wat een werknemer “op persoonlijke titel” op social media zet. Ronald Meester komt ermee weg op een klacht die verwijst naar een blogpost van mij, in zijn verweer slechts te zeggen dat mijn toon hem niet aanstaat; dan is er weinig moed voor nodig om andere onjuistheden of wetenschappelijk niet te onderbouwen uitspraken te doen. Ik heb diverse klachten ingediend en klachten van anderen gezien, dus ik weet hoe hoog de lat moet liggen voor een klacht gehonoreerd wordt. Het komt mij uitermate hol over dat klachten intimiderend zouden werken.

In de vierde plaats roep je het zelf over je af. Je roept hier op tot “gesprek”, maar dat gaan jullie zelf uit de weg. Bonte en Meester blokkeren iedereen die inhoudelijke kritiek op hun schrijfsels hebben zonder enig weerwoord te leveren. Jij blokkeert niet, maar je geeft ook nooit een reactie aan een van je critici. Dat gesprek gaan jullie uit de weg en je laat je critici geen andere weg dan een klacht bij IGJ of werkgever.

Je maakt op geen enkele manier hard dat van één van jullie de baan op de tocht is komen te staan vanwege klachten. Meester is nog steeds hoogleraar aan de VU, jij nog steeds internist-in-opleiding bij het CWZ. Bonte is al een tijdje werkloos, maar die had ook ver vóór corona een geschiedenis van korte arbeidscontracten en geschillen met collega’s. Bontes laatste arbeidscontract, bij de Vermoeidheidskliniek, eindigde toen duidelijk werd dat hij in reacties op de website van Medisch Contact, kort gezegd, ME/CVS-patiënten voor simulanten had uitgemaakt. Het enige ontslag in de Nederlandse universitaire wereld dat mij bekend is dat met COVID-19 te maken heeft is dat van Rogier Louwen. Uit de uitspraak van de kantonrechter blijkt dat Louwen herhaaldelijk redelijke instructies van zijn werkgever negeerde en niet op gesprekken met zijn leidinggevende(n) op kwam dagen waarin dat besproken zou worden. Het enige ontslag in de zorg dat mij bekend is, is van een medewerker (notabene) kennismanagement van De Waalboog, een zorginstelling in Nijmegen die veel kwetsbare mensen onder haar hoede heeft. Zij negeerde verzoeken van haar werkgever om zich te matigen in haar onwetenschappelijke beweringen op LinkedIn. De kantonrechter heeft ontslag toegekend, niet op basis van haar onwetenschappelijke uitlatingen, maar op basis van uitlatingen waarin zij (impliciet) haar collegae moordenaars noemde.

De conclusie is dat de lat wel héél hoog ligt, wil je baan in gevaar komen.

Gebrek aan geloofwaardigheid

Beste Jona, aan de andere kant getuigt je insteek ook niet bepaald van enig vertrouwen in je positie. Ik zie weliswaar de nodige posts op social media langskomen, en interviews in “alternatieve” media, maar serieuze pogingen om wetenschappelijke artikelen te publiceren doen jullie niet.

Bonte heeft zijn naam als auteur gezet onder het “retraction paper” van creationist Peter Borger e.a., waarin zij bezwaar maakten tegen de oorspronkelijke PCR-test van Droste, maar hij heeft erkend dat hij er niet inhoudelijk aan heeft bijgedragen; dat is zelfs tegen de regels van de meeste tijdschriften.

De eerste reactie van Bonte op Willy Spaan wekt ook niet echt geloofwaardigheid in zijn kennis over vaccins. Het eerste wat mij opviel aan zijn LinkedIn-post was de frase:

Het ‘dode’ mazelenvaccin is een geïnactiveerd virus

en verderop schrijft hij:

Maar een intact of geïnactiveerd virus is op geen enkele manier […]

Het is ronduit bizar dat Bonte niet weet dat het mazelenvaccin, dat al sinds 1968 in zijn huidige vorm bestaat en sinds 1975 in het RVP zit, een levend-verzwakt virus is. Het is des te bizarder als je bedenkt dat hij daardoor kennelijk de essentie van de vergelijking gemist heeft: een levend-verzwakt vaccin bevat RNA dat de menselijke cel viraal eiwit laat maken, net zoals een mRNA-vaccin dat doet, terwijl een geïnactiveerd vaccin dat niet doet. En het is bizar dat jij dat klakkeloos overneemt, terwijl je nota bene zelf gepromoveerd bent op onderzoek naar vaccins.

Meester heeft in december 2021 een artikeltje geschreven met Aukema en Schetters over vermeend verband tussen vaccinatie en overlijden en dat op Researchgate gezet, maar niet gepubliceerd op een preprint-server of aangeboden aan een tijdschrift. Inmiddels is dat artikel (stilletjes) verdwenen. Dat is de manier om te zeggen dat je niet echt gelooft in je eigen resultaten. Op de site Nieuw Rechts heeft hij het over “vermoeden […] van een grote misstand” en denkt hij dat vaccinatie “deels de oorzaak kan zijn” van de oversterfte. Maar cijfermatige onderbouwing op wetenschappelijk niveau daarvan blijft ten enen male uit.

Jijzelf bent co-auteur van twee artikelen over COVID en vitamine K, maar dat is niet waar de kritiek over gaat. Je interview van voorjaar 2021 in de Gelderlander leidde ertoe dat, zonder dat daar naar mijn weten een klacht aan ten grondslag lag, je werkgever een disclaimer op de website zette. Op mijn blogpost heb je nooit gereageerd; wie gaat hier nu inhoudelijk debat uit de weg?

En om de kring wat wijder te trekken: je hebt je ook altijd een grote fan betoond van het Artsen COVID Collectief, en hun schrijfsels gepropageerd. Ik wil hier één van hun artikelen noemen: dat van 1 september 2022. Daarin doen ze voorkomen alsof het MHRA-toelatingsrapport van het Pfizer-vaccin, van 1 december 2020, een nieuwe publicatie van 16 augustus 2022 zou zijn, en proberen ze paniek te zaaien door te beweren dat vaccinatie voor zwangeren en moeders die borstvoeding geven, onveilig zou zijn. Dit is pure, opzettelijke misleiding, daar is geen twijfel over mogelijk. Ondanks dat ze er veelvuldig op gewezen zijn, staat het artikel nog steeds op hun website. Heb jij ze er ooit op gewezen dat dit niet deugt? Heb jij daar ooit publiekelijk kritiek op geuit?

Ook de bestuursleden van het Artsen COVID Collectief beroepen zich niet op wetenschappelijke publicaties. Van ex-voorzitter Hannah Visser, internist en infectioloog, zou je verwachten dat ze dan ook publiceert, het is per slot van rekening haar vakgebied. Maar te oordelen aan de tekst op de website van het collectief, is voor Visser haar intellectueel hoogtepunt van de COVID-pandemie een interview bij Harry Mens. Heeft ze dan een heel ander interview gezien dan ik?

Je kan je ook afvragen of het een arts waardig is om (voor de camera van BlckBx) te betogen dat de overheid ingeval van een pandemie geen enkele maatregel mag opleggen ter bescherming van de gezondheidszorg. Je kan je ook afvragen of het een arts waardig is om samen met Willem Engel op één podium te verschijnen. Merk ook op dat je medestander Martijntje Smits daar expliciet over zegt: “sprekers — die zelf niet erg op verbinding uit lijken.”

De conclusie moet zijn dat jij en je medestanders wel veel ruimte nemen en krijgen om je in de publiciteit te begeven, maar dat je medisch-wetenschappelijk een gebrek aan geloofwaardigheid hebt en dat kennelijk ook niet probeert te krijgen.

Geen martelaar

Beste Jona, je probeert in je post jezelf in de martelaarsrol te afficheren, als slachtoffer van beperking van de vrijheid van meningsuiting of slachtoffer van beperking van de mogelijkheid om wetenschap te bedrijven. Maar we hebben hierboven eerst gezien dat je geen slachtoffer bent, en je medestanders ook niet. Vervolgens hebben we gezien dat je niet beperkt wordt in je vrijheid van meningsuiting, en dat je al helemaal niet beperkt wordt in je vrijheid van wetenschap bedrijven. Sterker nog, je doet niet eens een poging om je “andere denkbeelden” wetenschappelijk te onderbouwen.

Kortom, die mantel van de martelaar past je niet. Het werkt alleen maar potsierlijk.

Echte intimidatie

Beste Jona, tot slot moeten we het ook nog hebben over de echte intimidatie die er wel degelijk plaatsvindt. Dan komen we onwillekeurig uit bij de persoon van Jan Bonte, van wiens hand acties zijn zoals:

  • het doen van valse aangifte wegens laster tegen een journaliste, Aliëtte Jonkers, die daardoor aan een verhoor door de politie onderworpen werd, maar later door het OM van alle blaam gezuiverd.
  • het doxxen van undercover-agenten, iets waarvoor hij door de politie is opgepakt.
  • het doxxen van een huisarts-in-opleiding, Tom van Boxsel, en het oproepen van zijn volgers om diens praktijk te bellen, waardoor de praktijk waar Tom werkte een paar dagen bijna onbereikbaar was voor patiënten.
  • het publiceren van een doodsbedreiging tegen Klaas van Dijk en mij.
  • zijn antisemitische uitlatingen.

Bonte begeeft zich regelmatig met zulke acties op of over de rand van het strafrecht. Deze activiteiten van Bonte zijn onlosmakelijk verbonden met zijn “(niet zo) wetenschappelijke” activiteiten. Waar je je beroept op een reactie van Bonte over Willy Spaans uitlating, maak je je automatisch moreel ook medeverantwoordelijk voor deze zeer ernstige misdragingen.

Dat is de echte intimidatie waar we het over moeten hebben, en die komt uitsluitend uit het kamp van de “andersdenkenden”.

Dat dat gesprek vanuit de “andersdenkenden” niet op een respectvolle manier en op inhoud gevoerd kan worden, wordt erdoor geïllustreerd dat twee van jouw medestanders doodleuk Isabelle, Michiel en mij ervan betichten betaalde trollen te zijn, en een daarvan die woorden niet eens terugneemt. En jij laat dat rustig staan zonder er iets van te zeggen.

Kortom, Jona, je roept wel om “verbinding”, maar je encanailleert je met personen die allesbehalve verbinding of dialoog zoeken, maar die proberen op de meest laaghartige manieren hun tegenstanders het leven onmogelijk te maken. Je bent geen martelaar, en ook geen verbinder. Je verbindt jouw naam aan een hetze tegen Willy Spaan en stookt het vuurtje nog eens verder op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *