Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Wat er mis is met Holocaust-vergelijkingen

Gepubliceerd op 08-05-2021 en laatst gewijzigd op 08-05-2021

In navolging van antivaxxers maken ook coronasceptici vergelijkingen met de Holocaust. Deze post betoogt wat daar verkeerd aan is.

Op 28 april 2021 vergeleek Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen in een commissievergadering de quarantaineplicht in het kader van bestrijding van COVID-19 met de Jodenvervolging door het Derde Rijk:

https://twitter.com/mmeeuw/status/1387389074798006272

Een uitgebreidere video is te vinden op het Youtube-kanaal van The Post Online:

Daarin is ook te zien hoe commissievoorzitter Fleur Agema (PVV), alsmede commissieleden Roelof Bisschop (SGP), Mirjam Bikker (CU) en Peter Kwint (SP) zich fel afzetten tegen deze infame vergelijking.

Deze vergelijking gaat op verschillende aspecten faliekant mank.

Wat is quarantaine?

Quarantaine is een maatregel ter bestrijding van verspreiding van een infectieziekte. Het betreft (verplichte) isolatie van een of meer personen van de rest van de samenleving gedurende een beperkte periode, bij personen die een risico vormen deze infectieziekte onder de leden te hebben.

Het moderne quarantaine-begrip werd geïntroduceerd in Italië in de 14de eeuw, gedurende de Zwarte Dood, de pestepidemie die 30% van de Europese bevolking het leven kostte. Bemanningen van schepen die aanmeerden moesten 40 dagen (“quarantena” in het Venetiaans dialect) aan boord blijven voordat ze aan land mochten. Sindsdien is quarantaine bij de bestrijding van allerhande infectieziekten toegepast.

In het kader van COVID-19 geldt in Nederland de regel dat je onder bepaalde omstandigheden in thuisquarantaine moet gaan. Dit moet dan voor een periode van 10 dagen, omdat dat de periode is waarin een infectie zich openbaart. Aangezien COVID-19 op de A-lijst van infectieziekten staat, kan de regering je dwingen tot quarantaine. Dit is nog geen enkele keer voorgekomen.

De Holocaust

De Jodenvervolging door het Derde Rijk bestond uit een reeks opeenvolgende maatregelen die steeds verstrekkender waren en die erop gericht waren Joden uit het maatschappelijk verkeer te weren. Dit begon met het ontslaan van Joodse ambtenaren, vervolgens verplichte registratie, met een “J” in het persoonsbewijs, het verbieden van cafébezoek, theaterbezoek, enz. Dit culmineerde in deportatie van de Joden, via Westerbork, naar de gaskamers van Sobibor en Auschwitz. Zie de wikipedia-pagina voor een handzame tijdlijn van de maatregelen.

Er zat dus een duidelijk vooropgezet plan in de Jodenvervolging om Joden eerst — definitief — te isoleren van de rest van de samenleving, en ze vervolgens uit te moorden.

Wat is er mis met de vergelijking

Er is dus een heleboel mis met deze vergelijking:

  1. Quarantaine is een maatregel die tijdelijk op een persoon wordt toegepast, niet blijvend
  2. Quarantaine is een losstaande maatregel, niet één in een serie van escalerende maatregelen
  3. Quarantaine wordt opgelegd aan mensen die een objectief gezondheidsrisico vormen, niet vanwege een toevallige afkomst
  4. Er wordt bij quarantaine niemand vermoord; integendeel, de maatregel is ervoor om zieken (en dus doden) tegen te gaan.

Het is uitermate abject om een maatregel die bedoeld is om een dodelijke infectieziekte te bestrijden, te vergelijken met de grootste genocide uit de geschiedenis. Wat het geval nog ironischer maakt, is dat degene die deze vergelijking maakte, zelf een volbloed-nazi is die in een roman het Derde Rijk verheerlijkte.

Antivaxxers en jodensterren

Abjecte vergelijkingen met de Holocaust zijn al enige tijd schering en inslag onder antivaxxers. Dit artikel van de Anti-Defamation League (ADL) beschrijft hoe Del Bigtree, een prominente Amerikaanse antivaxxer, in april 2019 een jodenster op zijn revers speldde tijdens een rally in Austin, Texas. Sindsdien hebben talloze andere antivaxxers online jodensterren gepost, omdat ze zich “vervolgd” voelen.

Van vervolging is er natuurlijk geen enkele sprake, en al helemaal niet van moord. Sterker nog, er is nog nooit een kind overleden ten gevolge van een vaccinatie in het RVP. Daarenboven heeft vaccinatieplicht in Nederland nog nooit op de politieke agenda gestaan. Het meest verstrekkende dat op dit gebied gebeurd is, is het D66-wetsvoorstel dat kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen mogen weigeren, dat in februari 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Ook in het kader van COVID-19 is er nooit sprake van vaccinatieplicht, of van vaccinatiedrang. Bij alle voorstellen en ideeën omtrent een vaccinatiepaspoort en voorwaarden om aan een activiteit deel te nemen, wordt een vaccinatiebewijs altijd in één adem genoemd met een recente test. Wie zich niet wil laten vaccineren, kan dus altijd zich nog laten testen als bewijs dat hij/zij geen besmettingsgevaar oplevert.

2 gedachten over “Wat er mis is met Holocaust-vergelijkingen

  1. Ik vind dit een goed blog, maar wat mij betreft gaat deze post toch niet helemaal over waar het over zou moeten gaan. Als iemand iets vergelijkt, impliceert dat niet meteen dat is vergelijkbaar is. Je kunt een appel met de zon vergelijken, om te concluderen dat behalve dat een appel enigszins rond is, er verder weinig overeenkomsten zijn. Dat is ook van toepassing op de vergelijking tussen de Holocaust en de gedwongen quarantaine. Je kunt vinden dat deze vergelijking helemaal mank gaat, zoals je hier schrijft, maar je kunt ook zien dat hier maar een aspect wordt vergeleken en dat voor het overige er weinig vergelijkbaar is. Gevolg veel spraakverwarring en onenigheid zonder een kans om nader tot elkaar te komen. Maar waar het volgens over moet gaan is wat ze in VS ‘dog whistling’ zouden noemen. Iets wordt opzettelijk op een dusdanige ambivalente manier verwoord, dat als het vuur aan je schenen wordt gelegd, je jezelf eruit kunt manoeuvreren. Dit is geen perfect voorbeeld, maar over welke vergelijking gaat dit hier? Daar zou het hier over moeten gaan.

    1. Zo kan Pepijn van Houwelingen zich er inderdaad proberen uit te redden. Mijns inziens kun je de initiële maatregelen van de Jodenvervolging niet los zien van het uiteindelijke resultaat en van wat er, los daarvan, al ethisch mis mee was. Ik zie ook eerlijk gezegd niet enige grond waarom ik zelfs maar tot elkaar zou moeten willen proberen te komen met iemand als Van Houwelingen. Er is weinig goede wil te bespeuren in zijn karakter, naar mijn mening.

      En overigens dank voor het compliment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *