Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Baudets Algemene Belazerijen (6a)

Gepubliceerd op 28-09-2021 en laatst gewijzigd op 09-10-2021

Fact-check van de speech van Thierry Baudet bij de Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2021

Deze blogpost is deel 6a in de serie fact-checks van Baudets speech, en gaat over het hoofdstuk “Onverklaarbare zaken”, onderdeel “De A-lijst”.

Zie deze aparte blogpost voor een overzicht van de verschenen en te verschijnen delen.

Zie ook Pepijn van Erps artikel op Kloptdatwel, dat de voetnoten naloopt.

Onverklaarbare zaken

Na de nog min of meer gestructureerde eerdere hoofdstukken, komt Baudet nu met een serie losse punten zonder onderling verband. In deze blogpost behandel ik alleen het eerste punt.

A-lijst

En waarom stemde vrijwel de hele Kamer voor de plaatsing van corona op de A-lijst van besmettelijke ziektes – de lijst van de meest dodelijke killers die er bestaan (zoals Ebola)? De verstrekkende, vrijheidsbeperkende maatregelen mogen wettelijk alleen genomen worden indien er sprake is van een heel gevaarlijk virus. Maar het is evident en onomstreden dat corona niet in die categorie thuishoort! (25)

Met deze voetnoot zinkt Baudet wel heel diep. Hij beloofde ons “wetenschappelijke verwijzingen”, maar deze voetnoot is allesbehalve wetenschappelijk; het is de bijdrage van zijn partijgenoot Gideon van Meijeren, van ruim een half uur, aan het debat op 1 juli 2021, over de wetswijziging om COVID-19 op de A-lijst te zetten. Ik ga niet die hele video uitzitten. Volgens het verslag van dat debat heeft Van Meijeren alleen maar daarover het volgende betoogd:

De vrije, open Nederlandse samenleving is veranderd in een akelige dystopie, betoogt Van Meijeren (FVD). De oorzaak is volgens hem de absurde aanname dat covid een A-ziekte is. Het virus is in zijn ogen in alle opzichten vergelijkbaar met de gewone seizoensgriep. Het enige verschil is de extreme angst die ons wordt aangejaagd, benadrukt hij. De zogenaamde “gezondheidscrisis” wordt naar zijn overtuiging aangegrepen om volledige overheidscontrole te bewerkstelligen.

Minister Hugo de Jonge heeft daarop gereageerd:

De werkelijkheid wordt geweld aangedaan, zo reageert minister De Jonge op de inbreng van Van Meijeren, en de wetenschap wordt verdacht gemaakt. Het op deze manier ontkennen van de ernst en de gevolgen van het virus is in zijn ogen een gevaar voor de volksgezondheid.

Geen seizoensgriep

En daarin heeft De Jonge groot gelijk. De vergelijking met een “seizoensgriep” gaat op allerlei aspecten niet op, waarbij COVID-19 ernstiger is:

  1. Zoals we in deel 4 van deze serie aantoonden, is de infection fatality rate (IFR) van COVID-19 zo’n 10-20 keer hoger dan die van griep
  2. Het reproductiegetal van seizoensgriep ligt rond de 1,3, terwijl het reproductiegetal van de oorspronkelijke variant van COVID geschat wordt op 2,87, van de Alpha-variant tussen 4 en 5, en van de Delta-variant zelfs tussen 5 en 8.
  3. Seizoensgriep heeft, zoals de naam al zegt, een seizoenseffect: in de zomer is er geen griep. Bij COVID-19 is er geen, of veel minder, seizoensinvloed. De zuidelijke Amerikaanse staten hebben geen griep in de zomer, maar hebben zowel in de zomer van 2020 als die van 2021 een piek aan COVID-gevallen gehad:
COVID-gevallen in Florida, Georgia, Alabama, Louisiana, Mississippi en Texas

Gevaarlijker dan ebola

Baudet, en vele andere “coronacritici” plegen ebola op te voeren als het toonbeeld van een gevaarlijke ziekte, maar dit is een drogreden. Ebola is wel een “killervirus” wat betreft de IFR — 82% voor het Zaïre-ebolavirus — maar is pas besmettelijk in de symptomatische fase:

In de late fase van de ziekte, wanneer symptomen zoals braken, diarree, bloedingen en shock aanwezig zijn, en kort na de dood is de mate van besmettelijkheid het grootst

en alleen door:

Transmissie van ebola vindt plaat door direct fysiek contact met besmette personen (of de lichamen van personen die zijn overleden aan ebola) en direct contact met hun lichaamsvloeistoffen zoals bloed, weefsels, feces, urine, semen, braaksel en zweet

Kortom: transmissie vindt niet zomaar plaats, en pas in een fase dat de patiënt ziet en voelt dat hij ziek is.

De West-Afrikaanse epidemie in 2013–2016 kon zo lang aanhouden door slechte medische voorzieningen, argwaan van de bevolking tegen medisch personeel in beschermende pakken, en begrafenisrituelen die transmissie faciliteerden.

In de Westerse wereld maakt ebola geen kans met de (huidige) transmissie van het virus. Dat blijkt ook uit de gevallen die wel overgesprongen zijn: drie individuele gevallen naar het Verenigd Koninkrijk, en één elk naar Spanje en Italië. In de VS zijn in de hele geschiedenis maar 4 gevallen geconstateerd.

Gevaarlijker dan polio

We kunnen COVID-19 ook nog vergelijken met een andere ziekte die op de A-lijst staat: polio. Volgens de LCI-richtlijn van het RIVM geldt voor polio:

  • 4-8% van de gevallen leidt tot een licht ziekbeeld (“prodromale fase”)
  • 1-2% van de gevallen leidt tot een serieuzer ziekbeeld (“non- of preparalytische fase”)
  • 0,5-1% van de gevallen leidt tot verlamming (“paralytische fase”)
  • van die laatste categorie overlijdt 2-10%, dus 0,01-0,1% van alle gevallen

Het reproductiegetal van polio, althans via de oraal-fecale route, ligt tussen 5 en 7, dus vergelijkbaar met de Delta-variant van het SARS-CoV-2-virus. In alle opzichten is COVID-19 daarmee dus ook gevaarlijker dan polio. En niemand hoor ik protesteren dat polio niet op de A-lijst thuishoort.

Conclusie A-lijst

De conclusie over de vraag of COVID-19 wel op de A-lijst thuishoort moet dus ondubbelzinnig “ja” zijn: we hebben van twee ziektes op die lijst gezien dat COVID gevaarlijker is.

Conclusie

Ook op dit punt faalt Baudet jammerlijk. Het betoog van zijn partijgenoot Van Meijeren — Baudets “wetenschappelijke onderbouwing” — komt ook niet verder dan te roepen dat COVID-19 niet op de A-lijst zou hoeven staan.

Baudet heeft nog steeds niets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *