Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Baudets Algemene Belazerijen (2)

Gepubliceerd op 24-09-2021 en laatst gewijzigd op 09-10-2021

Fact-check van de speech van Thierry Baudet bij de Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2021

Deze blogpost is deel 2 in de serie fact-checks van Baudets speech, en gaat over het hoofdstuk “Bijwerkingen”.

Zie deze aparte blogpost voor een overzicht van de verschenen en te verschijnen delen.

Zie ook Pepijn van Erps artikel op Kloptdatwel, dat de voetnoten naloopt, waarvan ik hier ook graag gebruikmaak.

Bijwerkingen

Nanopartikels

Baudet begint dit hoofdstuk met een alinea over de nanopartikels in RNA-vaccins:

Deze mRNA vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes (nanodeeltjes), die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccin-stof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. (9)

Het artikel waar hij aan refereert heet “Safe Nanoparticles: Are We There Yet?” en gaat over allerhande soorten nanopartikels. In hoofdstuk 2 van het artikel worden die een voor een kort behandeld in korte secties:

  1. Polymer-Based Nanoparticles
  2. Solid Nanoparticles: Iron Oxide, Gold and Silver Nanoparticles
  3. Carbon-Based Nanoparticles
  4. Lipid-Based Nanoparticles
  5. Nanoemulsions
  6. Nanoparticles in Biomedical Applications

Deze opsomming is zo divers dat het al duidelijk moge zijn dat het artikel alleen in hele grote algemeenheden kan spreken, en nauwelijks iets specifieks kan zeggen over lipid-based nanopartikels, de nanopartikels die gebruikt worden in de RNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Als het artikel al iets concreets over lipid-based nanopartikels (LNP) zegt, dan is dat in positieve zin, bijvoorbeeld:

Among their advantages, liposomes and other lipid-based NPs have been shown to have the least toxic effects for in vivo applications.

en:

Unlike polymeric NPs or lipid-based NPs, inorganic NPs such as metal oxide NPs including zinc, iron and silver oxide NPs, are believed to dissolve after exposure, and it is believed that the release of free ions associated with these inorganic NPs contributes to their toxicity

en:

One approach being used in the design of safer NPs can be highlighted by recent developments in structured nanoemulsions and solid lipid nanoparticles. These nanoparticles are being formulated using food grade ingredients that have been generally recognized as safe (GRAS) by the FDA, including lipids, proteins, polysaccharides and surfactants .

Kortom, Baudet komt met een waardeloze referentie die niets concreets zegt over de potentiële gevaren van de gebruikte nanopartikels — behalve dat ze de veiligste soort nanopartikels zijn — en die al helemaal zwijgt over de bijwerkingen die die zouden veroorzaken.

Nanopartikels als adjuvans

Hij vervolgt met:

Zij geven sterke interacties met onder andere het immuunsysteem, waardoor heftige bijwerkingen kunnen optreden. Natuurlijk is de sterkte van deze reactie per persoon verschillend, maar de bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig – zo kennen we de angstwekkende beelden en verhalen van mensen die direct na de prik onwel werden, hartproblemen kregen, verlamd raakten of zelfs kort erna stierven. (10)

Voor het eerste deel van deze alinea geeft Baudet geen enkele referentie. Het lijkt er inderdaad op dat de gebruikte LNPs als adjuvans fungeren en het immuunsysteem stimuleren. Dat de door hem genoemde, heftige, adverse events following immunization (AEFI) ook daadwerkelijk het gevolg zouden zijn van de vaccinatie, bewijst hij van geen kant, laat staan dat deze het gevolg zouden zijn van de gebruikte LNPs.

Ik gebruik hier met opzet de Engelse term “adverse event”, omdat die duidelijk gedefinieerd is en betekent: elke verslechtering in de gezondheid die plaatsvond na de vaccinatie, ongeacht of er een oorzakelijk verband is of niet; en in het Engels is een “adverse reaction” een waarbij dat oorzakelijke verband wel is aangetoond. Bij het Nederlandse woord “bijwerking” is het nooit goed duidelijk welke van de twee begrippen bedoeld wordt.

In voetnoot (10) komt Baudet vervolgens met twee links: eentje naar een artikel in de Berliner Zeitung over een operazangeres met ataxie, een een AD-artikel over het overlijden van Annemiek van Eck (74 jaar) de avond na vaccinatie, en de zoektocht van haar kinderen naar antwoorden.

Het is heel vervelend voor Jasper en Femke van Eck dat ze nog geen uitsluitsel hebben waar hun moeder aan overleden is, maar soms komt dat ook helemaal niet. Omgekeerd stelt het artikel ook dat de obductie — die op onderzoek van de hersenen na compleet was — niets had vastgesteld, dus ook geen relatie met de vaccinatie. Het artikel stelt ook dat er geen correlatie gezien is tussen vaccinatie en overlijden bij kankerpatiënten (wat Annemiek van Eck was).

Kortom, deze twee artikelen maken ons op geen enkele manier wijzer over (ernstige) bijwerkingen, behalve dat ze elk een human interest-verhaal opdienen.

Bloedstolsels

Baudet vervolgt met:

Ook het eiwit dat door het vaccin moet worden opgewekt kan behoorlijke bijwerkingen geven.

Het spike-eiwit heeft effect op het Angiotensine-systeem en daardoor veranderen een aantal systemen in het lichaam, zoals het bloedstollingssysteem. Wanneer het spike eiwit in het lichaam wordt gevormd, ontstaan daardoor op talloze plekken in het lijf kleine stollinkjes; bijna iedereen met een prik wordt om die reden een dag tot een week niet lekker.

Aangezien Baudet geen enkele referentie geeft, is op deze alinea Hitchens’ razor van toepassing:

what can be asserted without evidence can be dismissed without evidence

vertaald in het Nederlands:

Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan zonder bewijs ook terzijde geschoven worden

Ik wil er toch even inhoudelijk op ingaan. Deze suggestie heeft Baudet waarschijnlijk van Pierre Capel die deze theorie ook presenteerde in zijn video van april 2021. Het spike-eiwit gebruikt inderdaad een angiotensine-receptor op de celwand van menselijke cellen om de cel binnen te dringen. Theoretisch zou hierdoor het angiotensine-systeem verstoord kunnen worden met als gevolg dat ook het bloedstolling-systeem verstoord raakt.

Maar daar heb je dan heel veel spike-eiwit voor nodig, en dan zou je ook verhoogde bloedstolling zien bij mensen die COVID-19 hebben. Dat laatste gebeurt ook, maar de oorzaak wordt gezocht in antistoffen die aangemaakt worden, niet in een verstoring van het angiotensie-systeem.

De theorie dat het spike-eiwit van COVID-vaccins bloedstollingen zou veroorzaken, wordt nog onwaarschijnlijker als je bedenkt dat bij beide soorten vaccins — vectorvaccins en RNA-vaccins — het spike-eiwit geproduceerd wordt binnen in de cellen, terwijl de angiotensine-receptoren waar het mee reageert aan de buitenkant van de cel zitten.

En ten derde wordt bloedstolling alleen waargenomen bij de vectorvaccins van AstraZeneca en Janssen, die gebaseerd zijn op gemodificeerde adenovirussen. Aangezien bloedstolling eerder waargenomen is bij adenovirus-gebaseerde gene transfer vectors, is de voor de hand liggende oorzaak hier het adenovirus en niet het spike-eiwit.

Kortom: deze niet-onderbouwde claim van Baudet is een zeer onwaarschijnlijke speculatie die niet ondersteund wordt door de waarneming.

Vetbolletjes

En doordat de vetbolletjes dat spike-eiwit door het hele lichaam verplaatsen, komt dat overal in de organen en weefsels terecht. Hierdoor kan een zeer groot aantal, zeer uiteenlopende soorten bijwerkingen optreden. Van stolling in de kleine bloedvaten, tot aantasting van het gezichtsvermogen, tot ontregeling van de menstruatiecyclus. Van verlammingen die een oorsprong hebben in het ruggenmerg, tot hersenmist. Daarnaast kunnen allerlei ontstekingen ontstaan, bijvoorbeeld in de hartspier.

Deze tweede bewering over bijwerkingen wordt evenmin ondersteund door enige referentie, en begint al met een onwaarheid. De lipid nanoparticles (LNPs), die Baudet bedoelt met z’n “vetbolletjes” bevatten geen spike-eiwit, maar RNA-ketens, en dus kunnen ze ook geen spike-eiwit door het lichaam verplaatsen. En ten tweede doen ze dat ook niet; de LNPs met RNA-ketens erin blijven (bijna) allemaal in de spier in je bovenarm waar het vaccin geïnjecteerd is.

De lijst met bijwerkingen die Baudet hier noemt is vooral aan zijn eigen fantasie ontsproten en heeft geen enkele relatie tot de werkelijkheid.

Meldingen bij Lareb en Yellow Card

Hij vervolgt dan met:

Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang speelbal geworden van inschattingen.

Dit is alweer een claim die Baudet op geen enkele wijze onderbouwt. Waar hij het vandaan haalt dat het moeilijk zou zijn om de diverse bijwerkingen — adverse events dus, zonder aangetoond causaal verband — te diagnosticeren en te melden, is mij een compleet raadsel. Het betreft hier immers allemaal adverse events die ook op kunnen treden zonder een voorafgaande COVID-vaccinatie.

Maar tot nu toe hebben – gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties – relatief twintig keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is. 

Het is instructief te zien hoe Baudet hier dubbelop formuleert: “gecorrigeerd voor …” is synoniem voor “relatief”. Het lijkt er sterk op dat hij zelf moeite heeft de stof te begrijpen.

Verhoudingsgewijs zijn er zelfs zestig keer meer gemelde sterfgevallen. Nogmaals: dit is ná correctie voor het aantal gezette prikken. Schrikbarende cijfers die je niet achteloos kunt wegwuiven.

We hebben het hier altijd nog over meldingen van adverse eventsmogelijke bijwerkingen. Buiten de verhoogde kans op trombocytopenie bij AstraZeneca en Janssen, en de verhoogde kans op myocarditis en pericarditis bij Moderna en Pfizer/BioNTech, is er geen enkele bijwerking bewezen. Het verhoogde aantal meldingen moet in de eerste plaats daarin gezocht worden dat deze vaccins zó in het nieuws staan dat er veel meer adverse events gerapporteerd worden, en dat er een (fanatiek) deel van de bevolking is die zelfs frauduleus meldingen verzint en instuurt naar het Lareb. En Baudet is mede-verantwoordelijk voor het creëren van een atmosfeer waarin het laatste gebeurt.

De registratie van de bijwerkingen is bovendien per definitie incompleet omdat het niet systematisch wordt bijgehouden, maar afhankelijk is van zelf-rapportage. Niettemin kunnen we veilig stellen dat het aantal gemelde bijwerkingen enorm veel hoger ligt dan in het verleden ooit het geval is geweest.

Het is hier een raadsel wat Baudet dan wel als “systematisch bijgehouden” zou beschouwen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn immers al gevonden tijdens het fase 3-trial, waaraan bij Comirnaty zo’n 22.000 mensen in de vaccin-arm van het onderzoek hebben meegedaan. Wat verwacht hij dan precies?

Dat het aantal bewezen bijwerkingen veel hoger zou liggen dan bij andere vaccins is onbewezen zolang die meldingen nog niet geëvalueerd zijn.

Er zijn in Nederland mogelijk vele honderden doden gevallen – zo niet meer – en in Europa vele duizenden. In het Britse registratiesysteem is de lijst van bijwerkingen alleen voor het Pfizer-vaccin meer dan 98 pagina’s lang. (11) En dat is niet verrassend; we hebben het hier tenslotte over een vaccin dat nog in fase 3 van ontwikkeling zit.

De honderden en duizenden doden die hij hier claimt zijn nog steeds meldingen zonder enig bewijs van een oorzakelijk verband. Die lijst van het Britse “Yellow Card”-systeem, dat net als het Lareb werkt op grond van meldingen die zowel zorgprofessionals als patiënten kunnen doen, illustreert dat met zijn 98 pagina’s: iedereen en zijn oude moer rapporteert alles wat ze (kort) na vaccinatie op gezondheidsgebied gebeurt. Hieronder staan drie screenshots van pagina’s 7 en 8 van dat rapport, met congenitale (aangeboren) afwijkingen, die ook gemeld zijn. Is er iemand die serieus gelooft dat vaccinatie met Comirnaty bij een zwangere vrouw tot gevolg heeft dat de baby trisomie van chromosoom 8 krijgt? (dat wil zeggen, dat de baby in elke cel 3 exemplaren van chromosoom 8 heeft in plaats van 2). Of dat de baby geboren wordt met bloederziekte, een afwijking veroorzaakt door een mutatie op het X-chromosoom? Of met spina bifida (open ruggetje) of met hazenlip (“cleft palate”)?

Kortom, er worden de wildste dingen gerapporteerd als mogelijke bijwerking.

Tot slot van die laatste alinea probeert Baudet weer in zijn betoog te smokkelen dat de vaccins nog experimenteel zouden zijn. Maar fase 3 van de klinische onderzoeken van de diverse vaccins zijn afgerond: de proefpersonen zijn tot twee maanden na vaccinatie gevolgd en daarmee is fase 3 afgerond. Dat er vervolgonderzoeken gepland staan voor speciale groepen zoals immuungecompromiteerden, zwangeren en jongeren doet daar niets aan af.

Conclusie

In dit hele hoofdstuk heeft Baudet niet meer dan 3 noten met referenties, waarvan eentje ook nog alleen bestond uit krantenartikelen. Bijna al zijn beweringen kunnen afgedaan worden als fantasie. Dat er veel meer meldingen van bijwerkingen zijn, is waar, maar dat betekent nog niet dat er ook een causaal verband is. Het feit dat er bij alle vier de vaccins (zeldzame) bijwerkingen zijn gevonden door de meldingen, geeft aan dat ze wel degelijk gebruikt worden om significante meldingen uit te halen.

Baudet heeft nog steeds niets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *