Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

8 leugens van Baudet ontzenuwd

Gepubliceerd op 16-03-2021 en laatst gewijzigd op 16-03-2021

Baudet heeft een verkiezingsspotje gemaakt waarin hij 8 zogenaamde “misvattingen” over corona behandelt. We nemen zijn argumenten onder de loupe.

In een verkiezingsfilmpje behandelt Thierry Baudet, de lijsttrekker van de extreemrechtse partij Forum voor Democratie, 8 punten die hij “misvattingen” noemt, maar die deels waar zijn, deels stropoppen die hij optrekt. We nemen ze hier onder de loupe.

In de inleiding heeft Baudet het erover dat het land zou wegzakken en dat we onze vrijheden zouden kwijtraken. Dat is een gotspe. Wat betreft het laatste: die inperkingen van vrijheden zijn slechts zo tijdelijk als dat de pandemie niet onder controle is; en dat “wegzakken” is slechts een tijdelijke krimp die daarmee ook verdwijnt.

Stropop: Corona vergelijken met ebola

Baudet begint met de stropop dat de lijst A van infectieziekte de “lijst van ebola” zou zijn. Dit is de belegen stropop dat SARS-CoV-2 een “killer virus” zou zijn in een andere gedaante. Er staan ziekten op lijst A die minder dodelijk zijn dan COVID-19; bijvoorbeeld polio, dat een kans op verlamming heeft tussen 0,5% en 1,0% en daarbinnen een kans op overlijden van 2-10%; alles bij elkaar dus een IFR die ten hoogste 0,1% is. En overigens is ebola op populatieniveau minder gevaarlijk dan COVID-19: ebola is pas besmettelijk op het moment dat er duidelijke symptomen zijn.

Vervolgens komt Baudet met het paper van Ioannidis aan en beweert dat de WHO zou hebben vastgesteld dat de IFR van COVID-19 op 0,23 staat. Ten eerste is het paper van Ioannidis geen officieel WHO-standpunt, en ten tweede staan in datzelfde paper twee Nederlandse schattingen van 0,65 resp. 0,68:

Overigens komen recentere schattingen van het RIVM uit op 1,0% tot 1,3% voor de eerste golf. Het is verder misleidend om het clipje van Van Haga’s vragen aan Van Dissel te laten zien. Ten eerste zegt Van Dissel niet wat Baudet hier probeert te beweren. Ten tweede is het een typische tactiek van verlakkers en oplichters om aan te komen zetten met versprekingen of onduidelijke uitspraken bij onverwachte vragen. Bij de schriftelijke vragen antwoordde de minister dat er geen IFR bekend is van de diverse griepgolven.

Vervolgens gaat Baudet aan de haal met die IFR van 0,23 en becijfert dan dat er maar 40,000 mensen zouden doodgaan aan COVID-19. Dat is een stuk minder dan Baudets eerdere streefgetal van 3 miljoen, maar de nonchalance waarmee hij over zoveel overlijdens spreekt is nog steeds stuitend. Baudet vergelijkt onterecht de sterfte aan influenza in afgelopen jaren – waarbij het seizoen 2017/2018 met 9.400 geschatte griepoverlijdens een record was – met COVID-19, dat meer dan 15.000 overlijdens heeft veroorzaakt in de tien maanden van 2020, ondanks allerlei maatregelen.

Natuurlijk hebben de maatregelen gezorgd voor minder doden

(vanaf 3:47min) TODO

 • onderzoek Stanford “assessing mandatory stay at home and business closure effects on the spread of COVID-19
 • Frans onderzoek in Frontiers
 • vergelijking tussen NYS Californië Florida
 • vergelijking tussen North South Dakota

Natuurlijk laat de PCR-test zien hoeveel besmettingen er zijn

Baudet begint met een onbeholpen uitleg hoe de PCR-test werkt, en vervolgens tovert hij een false positive rate van 3% uit de hoge hoed. Hoe hij die kan rijmen met zelfs zijn eigen uitleg, waarin de PCR-test “virusdeeltjes vermenigvuldigt” is mij een raadsel: immers, als er geen virusdeeltjes zijn valt er toch ook niets te vermenigvuldigen?

Vervolgens haalt hij Rutte aan, die zegt “de PCR-test heeft geen zin als je geen klachten hebt” om zijn punt proberen te maken; maar het Nederlandse beleid is juist dat je je (bijna) alleen laat testen als je klachten hebt. En als je dan positief test, is dat wel degelijk een sterke indicatie dat je COVID-19 hebt, en zelfs besmettelijk bent. De besmettelijke periode is grofweg van 2 dagen vóór begin symptomen tot 5 dagen na begin symptomen.

En voor groepen die aangeraden wordt te testen zonder dat ze klachten hebben geldt ook dat de omstandigheden geven dat zo iemand, bij een positieve test, besmettelijk zijn of dat binnenkort zullen worden. Bijvoorbeeld schoolkinderen bij wie een klasgenoot net COVID-19 heeft: die klasgenoten zullen dus, als ze besmet zijn, onlangs besmet zijn en dus presymptomatisch of asymptomatisch zijn en hun besmettelijke periode voor zich hebben liggen.

Natuurlijk is opschalen in de zorg onmogelijk

Vervolgens zegt Baudet dat opschalen mogelijk zou zijn. Hij draagt aan dat er twee noodhospitalen in Ahoy en in het MECC ingericht zijn. Maar die bewijzen nou juist dat opschalen onmogelijk is: die hospitalen zijn leeg gebleven, dat zegt hij zelf vervolgens in dezelfde video.

Nog potsierlijker maakt hij het wanneer hij met de Ark van Roland komt aanzetten. Dat is geen cruiseschip maar een (overjarige) ferry, waar geen 500 IC-bedden met personeel op ingericht kunnen worden maar in Italië slechts een 50-tal bedden ingericht zijn geweest voor een zorghotel-achtige functie voor mensen die inmiddels te gezond waren om in het ziekenhuis te blijven liggen en te ziek om naar huis te gaan. Dat is ook te lezen in dat “internationale onderzoek”, wat niet meer is dan een rapportje over wat er aan dat schip is ingericht. Daarin kun je ook lezen dat 100% van de patiënten ambulant was, bijvoorbeeld. Ik verwijs de lezer graag naar mijn Twitter-draadje voor de details. Of de Engelse versie.

Ik ga niet Baudets cijfers checken over uitstroom. Er is wel degelijk geprobeerd, en aangemoedigd, dat mensen die ooit in de zorg gewerkt hebben daarin terugkeren om een handje bij te dragen aan de COVID-situatie. Het is naïef dat hij suggereert dat je in een jaar tijd mensen zou kunnen opleiden, en buitengewoon asociaal dat hij suggereert om in het buitenland personeel te werven – daar hebben ze geen COVID?

Stropop: baat het niet, dan schaadt het niet

De stropoppen die Baudet hier optrekt heb ik werkelijk nog nooit gehoord. Verreweg de meeste maatregelen werken en dat kun je een kleuter uitleggen. Met z’n allen opgepakt in de vertrekhal van Schiphol staan levert zo handenvol besmettingen op, dus die vakantie uitstellen helpt wel degelijk.

De beweringen waar hij daarna mee komt zijn verzonnen. Dat 80% van de jongeren een burn-out zou hebben, is totale quatsch. Dat een op de vier psychische klachten zou hebben, is ook niet onderbouwd. Baudet heeft weliswaar gelijk dat er meer bedrijven dan ooit gestopt zijn, maar verzuimt te zeggen dat dit voor 89% om ZZP-ers gaat, en dat het aantal faillissementen juist gedaald is.

Vervolgens becijfert hij dat er maar liefst 100 miljard aan schulden zou zijn gemaakt, maar dat de samenleving daaronder kraakt, zie ik nog niet zo. Bovendien: wat dacht hij dat niets-doen zou hebben gekost? De economische schade van niets-doen en een pandemie voort laten razen is nog veel groter dan die van het virus indammen.

Natuurlijk zijn (bijna) alle experts het eens

Als “bewijs” dat er experts zijn die het niet ermee eens zijn, komt hij aanzetten met het “Artsen COVID Collectief”, een stichting van artsen en aanverwanten die van het padje af zijn. Waar zouden deze mensen precies expert in moeten zijn? Hij noemt vervolgens de creationist en derderangs moleculair bioloog Pieter Borger, de gepensioneerde hoogleraar Pierre Capel en de immunoloog Theo Schetters die vaccins ontwikkeld heeft tegen parasieten bij dieren (die overigens niet meer op de markt zijn) en die een verhaal opgehangen heeft bij Flavio Pasquino waar de honden geen brood van lusten; zie mijn debunk op Kloptdatwel.

Kortom: de “experts” van Baudet zijn allemaal wappies, ook al hadden ze dan ooit academische en/of medische credentials.

Baudet trekt vervolgens ook de stropop op dat de experts die we te zien krijgen en het woord voeren alleen het leed “vanuit de behandelkamer” zouden zien. Dit is een gotspe. De typische experts die we te zien krijgen zijn virologen en epidemiologen, niet zozeer artsen. Dat zijn dus mensen die weten hoe virussen werken en hoe pandemieën werken, en wat je ertegen kan doen. De maatschappelijke afweging welke maatregelen wenselijk zijn, en hoe deze opwegen tegen onze vrijheden en tegen de economische impact, wordt gemaakt in de Tweede Kamer door de volksvertegenwoordigers, waar Baudet er één van is. En die Tweede Kamer wordt ook elke twee weken voorgelicht door Van Dissel namens het OMT. Er is dus geen enkel probleem.

Natuurlijk gaat het vaccin ons uit de lockdown helpen

Waarom het woord “vaccin” tussen scare quotes moet in de titel is mij onduidelijk. De vier vaccins die nu in Nederland op de markt zijn – die van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson&Johnson – zijn allemaal in de praktijk nog beter gebleken dan in de trials in het tegengaan van ernstige ziekte en blijken ziekenhuisopname nagenoeg geheel te doen voorkomen.

Baudet doet nu alsof hij het beter weet dan immunologen en beweert dat deze vaccins niet tot groepsimmuniteit zullen leiden. Dat is volstrekte kolder. Er is weliswaar uit de trials niet gebleken dat vaccinatie het uitsluit dat je virus bij je draagt of zelfs kan overdragen op anderen; maar uit praktijkonderzoek uit Israël blijkt nu in ieder geval voor het Pfizer-vaccin dat transmissie grotendeels tegengegaan wordt. Er is dus wel degelijk groepsimmuniteit mogelijk.

Vervolgens speculeert Baudet dat er altijd mutaties zullen blijven komen en dat de diverse vaccins – hij blijft koppig spreken over “het vaccin” alsof er maar eentje is – niet beter zullen zijn dan de griepprik. Dat is natuurlijk niet gezegd. We weten eenvoudigweg op het moment nog niet hoe lang immuniteit aan blijft houden bij de diverse COVID-vaccins en we weten ook niet in hoeverre mutaties de vaccins onwerkbaar gaan maken. De vaccins tegen mazelen (uit 1968) en polio (uit 1955) doen het, ondanks die mutaties, nog prima. De mutatiesnelheid van het SARS-CoV-2-virus is in ieder geval zeker niet vergelijkbaar met die van het influenzavirus.

Tot slot van dit hoofdstukje komt Baudet ook met de wanstaltige opmerking dat de vaccins nog in de “experimentele fase” zijn. Dat is onjuist. Alle vaccins die in Nederland gebruikt worden, zijn door de EMA toegelaten en, al is het onderzoek dan nog niet geheel afgerond, het is duidelijk dat ze veilig en effectief zijn. Hij speelt ook nog even handig in op de onnodige paniek rond het AstraZeneca-vaccin en tromboses. Dan komt hij met de antivax-mythe van de “bijwerkingen op lange-termijn”, want in dit geval, we weten niet wat een RNA-vaccin doet. Dat weten we wel, en de risico’s die Baudet suggereert zijn ongegrond.

Baudet kan er gelijk in hebben dat vaccinatie het SARS-CoV-2-virus niet zal doen verdwijnen, maar het is wel zeker dat een hoge vaccinatiegraad het effectief uit het straatbeeld zal doen verdwijnen en de zorglast zal minimaliseren.

Stropop: we doen dit allemaal een keer

Baudet gaat hier compleet de complottoer op. Het aantal onwaarheden en ongegronde speculaties is niet te tellen. Dat er opnieuw een uitbraak komt van COVID-19? Met een effectief vaccinatieprogramma, zoals het RVP, is dat onmogelijk. En passant noemt hij ook COVID een “zware griep”, een vergelijking die al bijna een jaar geleden ontzenuwd is. Hij heeft het ook over vaccinatieplicht die niemand ooit in de mond genomen heeft. Hij rept over een”cyclus van lockdowns” die kennelijk ontsproten is uit zijn eigen fantasie.

Dat er beter iets aan de samenleving moet veranderen is duidelijk. Dat het klimaat verandert en dat we serieus werk ervan moeten maken om dat af te stoppen is duidelijk. En dat bijvoorbeeld de Nederlandse bio-industrie een gevaar is voor nieuwe zoönoses en pandemieën is ook iedereen die daarover nadenkt duidelijk. Maar dat zijn beide punten die niet goed scoren in Baudets achterban bij de Farmers Defence Force.

3 gedachten over “8 leugens van Baudet ontzenuwd

 1. Dank voor deze grondige analyse en de conclusies van uw bevindingen. Het is godgeklaagd dat uw reactie op zoveel verdraaiing en valse beweringen van een tweede kamerlid en fractie- en partijleider nodig is. De volgelingen van deze politieke sekte zullen bedrogen uitkomen, maar amuseren zich intussen best.

  1. Zouden de wappies zich werkelijk amuseren?
   Ik ben een vriend verloren als fervent Baudet fan en overtuigd wappie. Echt vrolijk staat hij niet in het leven met zijn talloze complottheorieën. Niets om jaloers op te zijn.
   Ik ben blij dat hij uit mijn leven is, was een vermoeiende, depressieve, uiterst pessimistisch persoon

Laat een antwoord achter aan Marjolein Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *