Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Messings malicieuze manifest (6c)

Gepubliceerd op 09-10-2021 en laatst gewijzigd op 09-10-2021

Een fact-check van het manifest “CODE ROOD” van Marcel Messing in 20 delen

Deze blogpost is deel 6c in een serie fact-checks van het manifest “Code Rood” van Marcel Messing. Gezien de omvang van dit manifest, deel ik de fact-check op in aparte blogposts, per hoofstukkopje in Messings manifest. In deze aparte blogpost houd ik bij welke delen ik al gepubliceerd heb.

Deze blogpost behandelt het derde deel van hoofdstuk 6:

Evolutietheorie: ‘ware wetenschap’?

‘Science fantasy’

Messing begint dit kopje met:

Er zou nog veel te zeggen zijn over de ‘black box’ van Darwin, Dawkins en andere evolutionisten.

De term “black box” lijkt hij overgenomen te hebben van Behe’s boektitel, maar niet begrepen waar dit op sloeg:

The “black box” in the title refers to the conceptual tool in which, for one reason or another, the internal workings of a device are taken for granted, so that its function may be discussed. The philosophical tool is commonly used in scientific discourse, and Behe notes that understandings of cellular structure and other aspects of microbiology were not much understood when Charles Darwin was alive.

Voor Dawkins en andere hedendaagse evolutiebiologen is er uiteraard geen sprake van een “black box” aangezien deze mechanismes vandaag de dag wel degelijk bekend zijn.

Als antropoloog heb ik zo’n 15 jaar studie gemaakt van de evolutietheorie en kwam erachter dat het darwinisme zelf een ‘geloof’ is geworden (met veel dogma’s), scherp gecontroleerd door een nieuw soort ‘religieuze inquisitie’. Er is zelfs sprake van een zekere ‘dictatuur van believing’ in Darwin. Er zijn nogal wat ‘pausjes’ die zich opwerpen als dé kenners van het darwinisme, zonder zelf ooit te twijfelen aan wat ze beweren. Met een ‘hamer en sikkel’ staan ze vaak klaar om iemand die net wat anders denkt een kopje kleiner te maken of hem te beschuldigen van creationisme, alsof het om een besmettelijke ziekte gaat.

Messings credentials als antropoloog reiken niet verder dan een afgeronde studie; hij heeft geen enkele publicatie op zijn naam, voor zover ik heb kunnen controleren. De rest van deze alinea zijn, zonder concrete voorbeelden met naam en toenaam, lege beweringen die niet meer zijn dan de koortsachtige fantasieën van een creationistische geloofsfanaat. Dit wordt onderstreept door zijn gebruik van “hamer en sikkel”: het is een populaire tactiek van zulke fanaten om evolutietheorie, atheïsme en communisme over één kam te scheren. Bovendien heeft hij deze bewering over een vermeende “inquisitie” hierboven al tegengesproken met zijn bespreking van kritiek op Richard Dawkins.

Wetenschappelijke tijdschriften zoals National Geographic, Nature en Science publiceren al jaren dezelfde afbeeldingen van de transformatie van apen en mensapen in homo sapiens, om ons door middel van ‘science fantasy’ ervan te overtuigen dat wij evoluerende aapachtige wezens zijn, die hun voorlopige voltooiing gevonden hebben in ‘homo sapiens’, de ‘naakte aap’ met een tablet in zijn handen.

De zogenaamde antropoloog Messing laat zich hier wel heel erg kennen als een wetenschapsontkenner en creationist. Geen enkele serieuze wetenschapper ontkent de verwantschap van mensen met apen en mensapen, en dat, bijvoorbeeld, de mens een recentste gemeenschappelijke voorouder heeft met chimpanzees ongeveer 5–7 miljoen jaar geleden.

Met zijn bewoording “voorlopige voltooiing” toont Messing verder een fundamenteel onbegrip van evolutie. Het gaat daarbij niet om een geleid en/of gedoeld proces, zoals het woord “voltooid” impliceert. Overigens bestaat de soort homo sapiens al ca. 150.000 jaar, en tablets nog geen 10 jaar.

Een ander geliefd ‘science fantasy’-thema: de langharige en over het hele lichaam ruig behaarde neanderthaler en cro-magnonmens, gekleed in harige mantels en uitgerust met knotsen en stokken, voorgesteld als de voorlopers van homo sapiens.

Messing heeft kennelijk echt zitten slapen tijdens zijn colleges paleontologie. De cro-magnonmens is een prehistorische homo sapiens sapiens van ca. 30.000 jaar geleden, en anatomisch identiek aan de moderne mens. De neanderthaler is, afhankelijk van wie je het vraagt, een aparte soort of een ondersoort van homo sapiens; in ieder geval zijn de neanderthalers uitgestorven, en hebben Europeanen, door vermenging met neanderthalers, enkele procenten neanderthal-DNA.

Homo sapiens heeft mijns inziens soms meer weg van ‘homo stupidus’, zolang hij zich zo gemakkelijk door pseudowetenschappers in de luren laat leggen.

Messing heeft het hier kennelijk over zichzelf?

Dat de antropologie bijvoorbeeld allang heeft aangetoond dat de herseninhoud van de neanderthalermens niet alleen groter was dan die van de huidige mens en dat hij in een modern pak gekleed, ondanks zijn wat breder voorhoofd, niet eens zou opvallen in een stad als New York, wordt maar liever verzwegen. Dat moet verborgen blijven.

Die eerste bewering is allang bekend en staat ook gewoon in populair-wetenschappelijke boeken over paleontologie. Het tweede is niet gezegd: grotere herseninhoud wil niet automatisch zeggen dat de hersenen ook beter zijn. De traditionele opvatting dat neanderthalers primitiever waren dan de prehistorische mens en hun technologie simpeler, is aan het verschuiven naarmate er meer wordt gevonden; en dat kun je gewoon lezen in populair-wetenschappelijke publicaties. Dat wordt niet verborgen gehouden zoals Messing ons probeert wijs te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *