Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Video “zijn wij proefkonijnen”

Gepubliceerd op 26-02-2021 en laatst gewijzigd op 23-04-2021

Erik van der Horst denkt dat hij zelf afwegingen kan maken en laat dan zien dat hij dat niet kan.

De club “Keuringsdienst van Waarheid” heeft op 9 februari 2021 een video uitgebracht met de titel “Zijn wij proefkonijnen“. Een kritische beschouwing.

De spreker

In de video is Erik van der Horst aan het woord. Erik geeft noch in de video, noch op zijn website enige toelichting wie hij is. Volgens zijn LinkedIn-pagina heeft Erik een studie journalistiek afgebroken om vervolgens in sales en online marketing werkzaam te zijn. Kortom, Erik heeft een carrière opgebouwd in beroepen waarin de waarheid op het tweede plan komt. Geen wonder dat hij met die studie journalistiek gestopt is.

Aanvankelijk had ik de verkeerde persoon geïdentificeerd als de spreker in de video, namelijk een osteopaat in Elst. Daarop zijn enige lacherige reacties gekomen dat ik de verkeerde persoon voor me had, zonder dat de reageerders enige moeite deden me de juiste Erik aan te wijzen. Erik zelf doet dat ook niet in zijn reactie, en nu denkt hij kennelijk dat één zo’n foutje van mij mijn gehele debunk onderuit zou halen. Ik vind het van mijn kant opmerkelijk dat Erik niet eens het fatsoen kan opbrengen om op zijn site zichzelf fatsoenlijk voor te stellen. Tien kilometer naar het oosten zou die “omissie” zelfs een misdrijf zijn. Kennelijk is Erik toch niet zo heel zeker van zijn zaak wat hij op zijn website “Keuringsdienst van Waarheid” presenteert. Hij noemt zich een “luis in de pels”, over dat eerste woord kunnen we het eens zijn. Erik heeft een bedrijf dat o.a. webdesign doet. Zou jij klant willen zijn bij een bedrijf dat niet eens fatsoenlijk op de website vertelt wie er achter de site zit?

Hugo de Jonge

De video begint met een (gemonteerde) opname van Hugo de Jonge, waarin hij zegt “het enige wat wij hoeven te doen, is een prikkie te halen”, en vervolgens het bekende citaat:

Je hoort mensen zeggen: “ik weet niet wat erin zit.” Joh, je hebt je hele leven frikandellen gegeten, en je weet niet precies wat erin zit. Hier is echt uit en te na getoetst of het deugt en of het klopt en of het veilig is. Bijwerkingen zijn in beeld gebracht. Weet je, dit is gewoon het allerbeste wat ons kan overkomen in deze crisis. We moeten Onze Lieve Heer op onze blote knietjes danken dat het bestaat, dat vaccin, en het gewoon gaan gebruiken.

Erik doet niets met het “frikandellen”-gedeelte van dit citaat, en dat is begrijpelijk. Want als het om frikandellen gaat, of om paracetamol, of zelfs om antibiotica, dan hoor je mensen als Erik niet, maar als het om vaccins gaat, dan wordt plotseling op elke slak zout gelegd.

Zelf afweging maken

Erik heeft eerst kritiek erop dat De Jonge vindt dat hij niet moet zeuren. Immers, als Erik achter het stuur van zijn auto zit en zijn bijrijder zegt dat hij veilig de kruising over kan, dan kijkt hij altijd nog zelf. Erik vindt dat hij met de gegevens zelf wel een oordeel kan vormen, met zijn boerenverstand.

Die vergelijking is een drogreden. Als Erik achter het stuur zit, is hij degene met een rijbewijs, die ervoor heeft geleerd om de auto te besturen en verantwoordelijk is voor zijn rijden. Maar Erik heeft er niet voor geleerd om medicijnen of vaccins te beoordelen op hun veiligheid en werkzaamheid. Dat hebben de mensen bij de FDA en de EMA en de CBG die de vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna hebben toegelaten wel.

Een betere vergelijking zou zijn dat Erik zelf beslist of hij in het donker wel zijn licht aan doet, want Erik weet het beter dan de mensen bij Veilig Verkeer Nederland hoe de veiligheid in het verkeer geborgd is.

Erik heeft echter geen enkele kennis van wetenschap, en zijn boerenverstand weet hoe je mensen je product aansmeert in direct sales of door-to-door-sales, niet hoe je wetenschappelijke informatie evalueert.

Kortom, vaak in het leven moet je gewoon vertrouwen op wat experts zeggen en daarnaar handelen. Je kan nu eenmaal niet alles weten. En dat is met deze vaccins net zo goed het geval.

Uit en te na getoetst

Vervolgens heeft Erik kritiek op De Jonges uitspraak dat deze vaccins “uit en te na getoetst” zijn en hij komt met een aantal (deels) onware claims:

 1. vaccins worden niet in drie kwart jaar bedacht, ontwikkeld en uit en te na getoetst;
 2. daar gaan jaren overheen (8-10 jaar) omdat het jaren duurt voordat je weet wat de bijwerkingen op lange termijn zijn (1, 2, 5 jaar)
 3. of bijwerkingen die gevolg hebben voor het nageslacht
 4. softenon was ook uit en te na getoetst

Het eerste is dus wel (bijna) het geval. Wat we hier zien is de eerste uitrol van RNA-vaccins. Deze techniek, waar al 20 jaar aan ontwikkeld wordt, heeft gewoon de belofte in zich dat een vaccin heel snel ontwikkeld kan worden. Het enige dat op het moment ontbreekt is dat alle resultaten van het fase 3-trial compleet geëvalueerd en opgeschreven zijn. Maar de resultaten die er zijn, geven genoeg zekerheid dat de vaccins veilig zijn, en daarom heeft de EMA een “Conditional Marketing Authorization” gegeven.

Dit is het enige punt waar Erik een klein beetje gelijk heeft en waar Hugo de Jonge overdreven heeft: de resultaten van de fase 3 studies zijn nog niet allemaal af. Maar de resultaten die er zijn, zijn genoeg om tot (conditionele) toelating over te gaan.

Het tweede punt is pertinent onjuist. Bij vaccins wordt nooit getest op lange-termijneffecten. Dit staat er in de EMA-richtlijnen voor vaccin-trials:

en in dit geval is afgesproken dat de vaccin-ontwikkelaars monitoren tot 2 maanden na toediening. Er is ook geen enkel plausibel mechanisme hoe een vaccin een lange-termijneffect zou kunnen hebben.

De reden waarom normaliter het ontwikkelen van een vaccin zo lang duurt is dat alle stapjes na elkaar gebeuren. Eerst de dierproeven. Dan het recruteren van de proefpersonen voor fase 1. Dan het fase 1-trial doen. Dan de rapporten schrijven en naar de EMA sturen. Die liggen daar dan eerst 3 maanden op de stapel voordat er iemand naar kijkt. En pas na groen licht over fase 1, gaat de fabrikant over tot het recruteren van proefpersonen voor fase 2. Enzovoorts.

Bij de COVID-19-vaccins is de hele procedure in elkaar geschoven, want er is voldoende politieke en bedrijfsmatige wil, en vooral geld, om zo snel mogelijk een vaccin op de markt te hebben. De fabrikanten sturen bijvoorbeeld ook tussenresultaten van trials naar de EMA of de FDA zodat die die vast kunnen bestuderen en er niet een hele stapel op het eind van de fase komt.

Punt 3 – bijwerkingen die gevolg hebben voor het nageslacht – is pure bangmakerij. Hier heeft kwakzalver Erik al helemaal geen verhaal bij als je erop door zou vragen.

Het vierde en laatste punt is een grote leugen. Softenon was niet uit en te na getest. Pas na softenon is als regel ingevoerd dat alle geneesmiddelen apart op zwangere vrouwen getest moeten worden. Sterker nog, in Nederland was er niet eens een CBG of een toelatingsbeleid toen softenon op de markt kwam.

94% betrouwbaar

Erik laat vervolgens een webpagina van de overheid zien en zegt dat deze claim niet klopt:

Maar dat is precies wel wat er uit de trials van Moderna gekomen is. Dit staat er op de website van de EMA:

In de controlegroep werden 185 mensen ziek, en in de testgroep maar 11, oftewel 6% daarvan. Dat is precies wat er op de website van de Rijksoverheid beweerd wordt. Maar Erik belooft dat hij in een volgende video dat gaat uitleggen.

Vervolgens gaat Erik nog naar de website Clinical Trials. Hij maakt een hele hoop misbaar erover dat de looptijd van de fase 3-trials tot in 2022 is. Maar we hebben net al gezien dat hem dat zit in het netjes opschrijven van de resultaten, en niet erin dat de tests zelf nog doorlopen.

Vervolgens stuit Erik op het woordje “Experimental” en roept: zie je wel, het vaccin is experimenteel. Maar als je goed kijkt, slaat dat woord erop dat dat de rij in een tabel is die gaat over de testgroep in het trial, in tegenstelling tot de controlegroep die placebo krijgt. En natuurlijk, op het moment dat dat fase 3-trial begon, was het vaccin nog experimenteel.

Erik toont ons dus wel vol trots wat hij allemaal niet kan vinden op Clinical Trials, maar hij snapt zelf niet zo goed wat daar allemaal staat.

Vervolgens herhaalt Erik deze trieste exercitie over de effectiviteit en over de nog lopende onderzoeken met het vaccin van BioNTech-Pfizer. Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven met het Moderna-vaccin.

VAERS

Als “toetje” tracteert Erik ons op een excursie naar VAERS, het Amerikaanse “Vaccine Adverse Event Reporting System”. Erik is wel zo eerlijk om te zeggen dat het systeem publiek toegankelijk is, maar gaat dan snel uitweiden hoe onvriendelijk het systeem wel niet is. Je zou eens op het idee komen na te denken over wat het impliceert dat het systeem voor het publiek toegankelijk is.

In de eerste plaats betekent dit dat VAERS een meldingen-systeem is. Niet elke melding is ook waar, zelfs als de melder oprecht is. Een leek kan niet beoordelen of er een causaal verband is tussen een vaccinatie en een bijwerking die daarna optreedt, of dat er sprake is van toeval.

In de tweede plaats betekent het ook dat er misbruik van gemaakt kan worden met valse meldingen. Kevin Leitch, van de blog Left Brain Right Brain, liet in 2006 zien hoe makkelijk het is om iets in VAERS te zetten: hij rapporteerde dat zijn dochter veranderd was in Wonder Woman na een vaccinatie. En dat deed hij ook vanuit het Verenigd Koninkrijk, voor VAERS dus vanuit het buitenland.

En volgens dit VICE-artikel wordt er nu door antivaxxers op grote schaal misbruik gemaakt van VAERS met valse meldingen tegen COVID-vaccins.

Sterker nog, dit artikel van de antivax-organisatie National Vaccine Information Center bevestigt dat beeld met de cijfers die ze geven voor meldingen van overlijden na een mazelen- of BMR-vaccin. Het artikel noemt 459 meldingen van overlijden na mazelenvaccin in VAERS. Van die 459 zijn slechts 82 mensen naar het Vaccine Injury Court gestapt – een rechtbank zonder risico, want je advocaat wordt betaald of je wint of verliest – en geen enkele daarvan is in het gelijk gesteld.

Kortom, de data in VAERS moet je met een flinke korrel zout nemen.

De 53.000 meldingen die Erik noemt dat er in VAERS staan over COVID-vaccins moet je dus ook met een korrel zout nemen. En als Erik vervolgens zich beperkt tot dood, levensbedreigend en permanente invaliditeit, is hij plotseling heel erg zwijgzaam over het aantal gevallen dat VAERS hem rapporteerde. Hij zegt ook nog dat hij niet gaat voorlezen, maar deelt vervolgens wel een stukje angstporno uit wat voor gevallen hij gelezen heeft.

Alleen een vaccin is de oplossing

In april al heeft Hugo de Jonge gezegd dat “alleen een vaccin ons uit deze vreselijke pandemie kon halen”, aldus Erik. Daar voegt hij aan toe dat er sprake zou zijn van een één-optie-strategie, en dat het zoeken naar effectieve behandeling of medicijn van de hand gewezen zou zijn.

Het eerste is een waarheid als een koe. Alleen een vaccin zorgt ervoor dat mensen na infectie niet ziek worden, alleen een vaccin zorgt ervoor dat iemand niet een ander infecteert. Dat is de enige manier om een pandemie te stoppen. Hoe goed een behandeling of medicijn ook is, je gaat pas behandelen als iemand ziek is; en als je (veel) zieke mensen hebt, heb je dus nog steeds een pandemie. Een behandeling kan dus, hoe goed hij ook is, nooit een pandemie stoppen.

Ik vind het altijd een erg wonderlijk argument: “zoek niet naar een vaccin maar naar een medicijn”. Het wekt onwillekeurig de indruk dat de antivaxxer die met die redenering komt, zich erbij verlekkert dat mensen eerst ziek moeten worden voor je ze weer beter kan maken.

Het tweede is een aperte onwaarheid. Er is wel degelijk ervaring opgedaan met behandelen, en deel van de reden waarom er verhoudingsgewijs minder mensen gestorven zijn in de tweede golf dan in de eerste is betere behandelmethoden.

Er is ook uitgebreid gezocht of bestaande medicijnen misschien konden helpen. Dit New York Times-artikel geeft een overzicht van de stand van zaken. Het probleem is dat er gewoon heel weinig is dat werkt, en dat is niet typisch voor COVID-19 maar voor alle virusziekten: er is ook geen enkel medicijn tegen mazelen of bof of polio, om maar wat te noemen.

Erik noemt er twee met name: hydroxychloroquine (HCQ) en ivermectine, en liegt vervolgens dat ze verboden zouden zijn “want gevaarlijk”. HCQ is uit en te na getest in diverse onderzoeken, en daaruit is gebleken dat het gewoon niet werkt. Hij kan dus wel met individuele artsen aankomen (zoals Rob Elens) die anecdotes hebben dat het zou werken, maar uit gecontroleerde dubbel-blind-onderzoeken blijkt van niet. Dat is de reden dat HCQ niet meer gebruikt mag worden. En daarenboven blijkt uit onderzoek van het UMCN dat het juist averechts werkt op het immuunsysteem.

Wat betreft ivermectine is er nog niet voldoende bewijs of het werkt of niet; de onderzoeken daarover zijn nog gaande.

Na deze reeks van leugens waarin hij onwerkzame dan wel onbewezen medicijnen heeft lopen ophemelen, zeurt Erik er weer over dat het fase 3-onderzoek over de RNA-vaccins van Pfizer en Moderna niet helemaal afgerond is, en liegt hij ook dat deze vaccins besmetting niet zouden tegengaan.

De trials van Moderna en Pfizer kunnen niet uitwijzen of hun vaccins transmissie tegengaan of niet. Daarvoor zou je een ander onderzoek moeten opzetten, een zogenaamd “human challenge trial” waarbij je doelbewust proefpersonen besmet. Maar inmiddels blijkt uit Israëlisch onderzoek dat het Pfizer-vaccin transmissie met 90% reduceert. Het ligt dan voor de hand dat het Moderna-vaccin dat ook doet. Het zou overigens heel raar zijn geweest als de vaccins transmissie in het geheel niet gereduceerd hadden.

Vervolgens roept Erik dat deze vaccins alleen kunnen werken als iedereen gevaccineerd is – dat is dus ook weer een aperte onwaarheid. Voor kudde-immuniteit is een immuniteitsgraad van naar schatting 70% nodig, dus een vaccinatiegraad van ongeveer 75%.

Erik vraagt ons een paar keer of er een lampje gaat branden. Ik hoop dat er bij Erik wat lampjes gaan branden. Want die spreuk van zijn vader die hij op het eind aanhaalt, “dat stinkt naar de misdaad”, is van toepassing op zijn eigen betoog hier.

Nawoord

Er zijn drie reacties op dit artikel gekomen die beweren dat ik de verkeerde Erik van der Horst voor me zou hebben. Twee daarvan zijn anonieme personen die niet erg serieus reageerden. De derde was de “echte” Erik zelf die kennelijk het ook niet nodig vond zich fatsoenlijk voor te stellen, en denkt dat met één zo’n foutje mijn hele debunk ongeldig zou zijn. Dat is natuurlijk onzin. Het is heel wonderlijk dat Erik op zijn eigen site geheimzinnig doet over zijn identiteit.

24 gedachten over “Video “zijn wij proefkonijnen”

 1. Hahahahahahahahahahaha slecht verhaal
  Erik van der Horst dat is een andere erik van de Horst dan van de filmpjes. Als je wil debunken doe het dan goed.

  1. tja, niks meer op aan te merken. Een Debunke, of Fact checker klinkt voor mij al dubieus. Truthseeker sounds better, maar ondanks dat, persoon X ziet als Fact, heb ik bedenkingen. mensen worden 90. hoe kan je zeker zijn met tig duizenden jaren in het verleden.
   Net alsof 2 rauwe eieren op te eten dat het gevaarlijk is (salmonella). Nou ,zelfs bij 2000+ over de tijd niks gemerkt.
   wetenschap veranderd, helaas word dit mondjesmaat duidelijker. Gezien Energie, dat t gewoon vrij te verkrijgen is… bewijst toch minstens dat iedereen in de maling word genomen. en dat is meer dan huidig individu zich kan voorstellen (science 10th thousand years forward).

   1. Heb je ook mayonaise bij die woordsalade?

    Het zou helpen als er een coherente gedachtegang in je reactie zit. Afgezien daarvan, je begint al heel dubieus door te gaan twijfelen aan wat feiten zijn. Daar zijn verreweg de meeste mensen het wel over eens.

 2. Jammer dat ik hier geen foto’s kan plaatsen, want ik zou graag de documenten voor de,Herald-studie, waaraan ik mee doe graag plaatsen.
  .niks proefkonijn
  Dit onderzoek geschiedt met de hoogst denkbare zorg en nauwkeurigheid.

  Ik stuur de documenten wel naar Daniel

 3. Wat een enorme sukkel ben je als je iemand denkt te debunken en je gebruikt verkeerde personalia. Hahaha. Wat een farce deze hele site “daniel debunkt”. Eerst jezelf even checken Daniel! Je maakt jezelf enorm belachelijk!

  1. Vertel dan maar eens welke Erik van der Horst het hier wel betreft. Het merkwaardigste vind ik nog dat de osteopaat Erik van der Horst zelf niet komt klagen, maar dat alleen een paar anonieme figuren beweren dat ik de verkeerde voor me zou hebben.

 4. Durf je mijn reactie niet te plaatsen? Laf hoor! Wel iemand vals betichten maar zelf geen kritiek durven plaatsen.

 5. Beste Daniël,

  Wat een merkwaardige gang van zaken. Meerdere mensen attenderen jou erop dat je de verkeerde Erik van der Horst verwijt dat ‘ie Erik van der Horst is. Vervolgens doe je (nog steeds) geen enkele moeite om feiten te checken, maar leg je de bal bij de aangevers; zij moeten maar bewijzen dat de ene Erik niet de andere Erik is. Gekker nog… Je wacht tot osteopaat Van der Horst gaat klagen, vóórdat je ook maar een begin wenst te maken aan een onderzoekje.

  Heb je nu zelf niet in de gaten hoe kansloos belachelijk je jezelf maakt? Je claimt te ‘debunken’, maar laat vooral zien dat je volkomen vast zit in je vooringenomen tunnelvisie. Bij de eerste melding (van Ferry, op 10 maart jl.) had je al even je laptop aan kunnen zetten en je favoriete zoekmachine opdracht kunnen geven om “Erik van der Horst” te zoeken. Binnen enkele minuten zou je duidelijk geworden zijn dat je de plank volkomen misgeslagen had.

  Maar nee. Daniël is te lui om écht iets uit te zoeken en legt de bal bij een ander. “Vertel dan maar eens welke Erik van der Horst het hier wel betreft.” En dat noemt zich debunker…

  https://www.waarheid.tv/95-zijn-wij-gedebunkt

  Hartelijke groet,

  Erik van der Horst

  1. Ik vind het wonderlijk dat Erik zo weinig trots is op zijn eigen website dat hij zichzelf daar niet even voorstelt. Als Erik niet in Ooij gewerkt had maar tien kilometer naar het oosten, was dat zelfs een misdrijf geweest. Kennelijk beseft Erik ergens toch wel dat hij bullshit verkoopt. Uiteraard betekent zo’n verkeerde identificatie niet dat de rest van de debunk niet zou kloppen.

 6. Kijk hier ook maar eens naar voordat je jezelf een ‘onderzoeksjournalist’ noemt die andere beweringen omtrent de gentherapie zou ontkrachten.

  youtube.com/watch?v=qsvYRudlpk

 7. Daniel misschien is het een idee om meer toeschrijven over proefkonijnen ( mijn vriendin is een proefkonijn” en hoe duidelijk werd dat ik het echte vaccin heb niet de zoutoplossing.

  Maar ook inspelen op de actualuteit: over het vaccinatierapport dat eraan komt. Zou je daar een opiniërend artikel over willen schrijven of wil je dat ik het doe of doen we het samen?

  Ik denk dat ik nu even de oren gaan wassen van mensen die niet zo leuk op jouw artikel gereageerd hebben.

 8. Ik vind een ding goed aan die Erik van der Horst: zijn uitstraling. Wat een negatieve vibe heeft die vent. Wat een rancune straalt hij uit.

  Supergoed! Ik bedoel: vergelijk dat met de charme van Willem Engel, en je bent blij dat er met Erik niet nog zo’n rattenvanger van Hamelen is opgestaan.

 9. Denk je nu nog steeds zo, anno 2022?
  Echt een raar en vreemd artikel, dat je het waarschijnlijk nu zelf ook niet meer geloofd.

 10. Beste Daniël,

  Ik zou nog een toevoeging of eigenlijk correctie willen plaatsen op je bericht.
  Een regering die dmv het poppetje Hugo bezweert werkelijk álles te zullen doen aan corona en vervolgens met maar één oplossing op de proppen komt (namelijk het vaccin), valt echt niet meer serieus te nemen. Dat valt dan namelijk in het rijtje personen als Mark Rutte e.a. die gewoon aanblijven (na toeslagenaffaire, oa) nadat het grote publiek hen afgeserveerd heeft. Onder andere deze tekst van Hugo hebben bij mij grote vraagtekens opgeleverd over hoe vrijwillig het bleek te zijn om de prik te halen. Immers, maar 1 keuze was er.. en dat in heel de wereld!!
  Je kunt mij niet wijsmaken dat er, met alle nauwkeurige technologie die er nu is, maar één oplossing gemaakt kan worden.
  Hoezo, de overheid heeft compassie met het eigen volk? Wanneer er compassie is met het eigen volk moet men zich toch uit de náád werken om zo’n crisis op te lossen, anders zit je maar een potje slap te lullen. Wat de politiek sowieso heel goed kan. Het lijkt mij simpel om de overheid niet zomaar te vertrouwen, met alle blunders die er in het verleden zijn gemaakt (bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire).

  Inmiddels al om je heen gekeken naar voorbeelden van mensen die dachten dat het vaccin geen experiment was, maar nu zonder aanwijsbare reden opeens dood neervallen? Jongeren die kerngezond waren opeens overleden? Vitale mensen opeens problemen krijgen met de longen? En een meisje dat direct blind werd na deze prik? Het immuunsysteem van velen dat kennelijk een grote klap te verduren heeft gehad, want ziektes verlopen nu in een stroomversnelling..? Het lijkt mij toch dat e.e.a. verkeerd ingeschat is.

  1. Beste Lisanne, de woorden “poppetje Hugo” in het begin van je reactie rieken al naar complottheorie, maar in je laatste alinea maak je het helemaal bont met allerlei uit de duim gezogen verhalen. Er is hier weinig om op te reageren en al helemaal niets serieus te nemen.

   Dat de regering maar één oplossing had klopt ook niet. Heb je maatregelen als 1,5 meter, testen, quarantaine, avondklok, enz., plotseling vergeten? Daarnaast is er ook wereldwijd naarstig gezocht naar geneesmiddelen. Maar een geneesmiddel kan geen ziekte voorkomen, dus dat is nooit een vervanging voor een vaccin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *