Daniël Debunkt

Dagelijkse debunks over COVID-19

Het Pfizer-vaccin en miskramen

Gepubliceerd op 07-05-2021 en laatst gewijzigd op 06-09-2021

De Oostenrijker Peter F. Mayer beweert dat het Pfizer-vaccin miskramen zou veroorzaken. Deze blogpost beschouwt zijn claims.

Deze bewering is te vinden op een webpagina van dissident.one, die een vertaling is van een pagina van de site tkp.at van Peter F. Mayer, een fysicus / journalist.

Vaccin veroorzaakt miskramen?

De eerste claim die het artikel maakt is dat het Pfizer-vaccin miskramen zou veroorzaken:

Wij weten ook uit de wekelijkse rapporten van de Britse regering over bijwerkingen van de Covid-vaccins die aan het “Yellow Card”-programma van de MHRA worden gemeld, dat vrouwen hun baby’s verliezen nadat zij een van de Covid-vaccins hebben gekregen. In het 13e verslag, dat de tot en met 21 april 2021 ingevoerde gegevens omvat, zijn voor het eerst meer dan 100 miskramen geregistreerd.

Het getal van 100 gaat over alle COVID-vaccins; 60 daarvan hebben betrekking op het Pfizer-vaccin. Het betreffende rapport staat op de site van de Britse regering ; de bijlage met de getallen over Pfizer vind je hier. Het gaat om het getal van “abortion spontaneous”. Het eerste wat opvalt aan dit document is de kop:

All UK spontaneous reports received between 9/12/20 and 28/04/21 for mRNA Pfizer/BioNTech vaccine

Het betreft hier dus meldingen, niet bewezen bijwerkingen. Het rapport zegt zelf ook heel duidelijk:

It is important to note that Yellow Card data cannot be used to derive side effect rates or compare the safety profile of COVID-19 vaccinations as many factors can influence ADR reporting.

Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar om een idee te krijgen hoe ernstig deze getallen zijn, ga ik toch met de natte vinger berekenen hoe dat er zonder vaccin uit zou zien. Het eerste wat hierbij benadrukt moet worden is dat miskramen heel vaak voorkomen. Ik citeer wiki:

Miscarriage is the most common complication of early pregnancy. Among women who know they are pregnant, the miscarriage rate is roughly 10% to 20%, while rates among all fertilisation is around 30% to 50%.

Volgens de fact-check van Reuters is dit percentage in het VK nog hoger, namelijk rond de 25%. Ik blijf even aan de voorzichtige kant en ga uit van 12%.

In 2019 waren er 712.000 geboortes in het VK. Als we abortus provocatus even buiten beschouwing laten, betekent dat dat er rond de 100.000 miskramen waren. Dat zijn er 275 per dag. Volgens het bovengenoemd rapport hadden 11,4 miljoen mensen een eerste dosis Pfizer-vaccin gekregen en 8,1 miljoen mensen twee doses; dat zijn 19,5 miljoen prikmomenten op een bevolking van 66,65 miljoen, oftewel 29% van de bevolking. Op elke willekeurige dag zijn 29% van de miskramen die optreden 80. Dus zelfs als iedere zwangere vrouw een miskraam zou rapporteren die optreedt op dezelfde dag dat ze een Pfizer-prik krijgt, zouden het er 20 meer zijn dan in de rapportage staat.

Er is hier dus niets aan de hand.

Bevestigt een document van Pfizer dit?

De tweede claim van het artikel is, dat een document van Pfizer dit zou bevestigen. Het document waar het hier om gaat is niets meer en minder dan het onderzoeksprotocol. Daarin staat inderdaad in paragraaf 8.3.5. beschreven dat alle contact van en met zwangeren gedurende het onderzoek moet worden gerapporteerd.

Betekent dit dat Pfizer erkent dat hun vaccin gevaarlijk is voor de zwangerschap? Nee, natuurlijk niet, maar sinds het Softenon-schandaal kijken farmaceuten wel drie keer uit met medicijnen en zwangerschap, ook als er geen gevaar te verwachten is. Dat geldt ook voor de contact-mogelijkheden die daar opgesomd worden, zoals huidcontact en in-/uitademen.

Verder beweert het dissident-artikel:

Dit is vreemd omdat zwangere vrouwen/nieuwe moeders geen deel uitmaakten van de veiligheidsstudies.

maar deze bevreemding is geheel toe te schrijven aan de kennelijk gebrekkige leesvaardigheid van de auteur. Zo staat er bijvoorbeeld in het onderzoeksprotocol:

A male participant who is receiving or has discontinued study intervention exposes a female partner prior to or around the time of conception.

Met andere woorden: de zwangere hoeft zelf niet de proefpersoon te zijn. Verder staat er ook nog:

A female is found to be pregnant while being exposed or having been exposed to study intervention due to environmental exposure.

oftewel: sommige proefpersonen waren zich er niet van bewust dat ze zwanger waren toen ze mee gingen doen.

Frontniews

De neonazi-site Frontnieuws heeft een thematisch overlappend artikel, dat zich alleen richt op het tweede. Frontnieuws “vergeet” hierbij te vermelden dat het om het onderzoeksprotocol gaat, en dat dit standaard-voorzieningen zijn in elke medicijn-studie.

Conclusie

De claims in dit artikel zijn geheel ongegrond en berusten op het verkeerd lezen en/of verdraaien van de inhoud van de documenten waarop het zich baseert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *